News & Events

ԱՖՀԻԼ իրարօգնութեան սնտուկը 2016-2017 տարեշրջանին համար պիտի շարունակէ իր աշակերտական կրթանպաստը :

Եկրորդականի աշակերտներու համար կրթանպաստի դիմումնագիրները 13  Սեպտեմբեր 2016-էն սկսեալ կրնաք ստանալ ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակէն , ‹‹Արին›› շէնք , 3-րդ յարկ :

Յաջորդական երկու տարիներ օգտուողները չեն կրնար դիմել:

Հայկական բոլոր վարժարաններու երկրորդական     աշակերտներուն համար յատկացուած է այս ֆոնտը :

Յաւելեալ մանրամասութիւններու համար հեռաձայնել Աֆհիլ-ի գրասենեակ՝  01/242556-57 :

ԱՖՀԻԼ
ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՖՈՆՏ