News & Events

ԱՖՀԻԼ  իրար օգնութեան սնտուկը ինչպէս ամէն տարի , այս տարի եւս 2016-2017 կրթական տարեշրջանին համար իր տարեկան հասոյթէն բաժին մը պիտի յատկացնէ հայ համալսարանականներու :

Դիմումնագիրները կրնաք ստանալ ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակէն կամ ուղղակի ԱՖՀԻԼ-ի կայքէն  www.afhil.com  university fund application.

Մինչեւ 25 Հոկտեմբեր 2016 պէտք է դիմումնագիրները իրենց ամբողջական թղթածրարով ներկայացուին ԱՖՀԻԼ :

Առաջին տարուան ուսանողները կրնան դիմել :

Ֆոնտէն յաջորդական երկու տարիներ օգտուողները չեն կրնար դիմել :

ԱՖՀԻԼ-ի անդամները բնականաբար կ՝օգտուին յատուկ դիմումնագիր մը լեցնելով :

Մանրամասութեանց  համար  կապուիլ  ԱՖՀԻԼ-ի  գրասենեակ     01/242556-57

 

ԱՖՀԻԼ
ՀԱՅ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՖՈՆՏ