Johnson & Johnson temporarily pauses COVID-19 vaccine trial after ‘unexplained illness’

Drugmaker Johnson + Johnson said Monday it has paused the advanced clinical trial of its experimental coronavirus vaccine because of an unexplained illness in one of the volunteers. “Following our guidelines, the participant’s illness is being reviewed and evaluated by the ENSEMBLE independent Data Safety Monitoring Board (DSMB) as well as our internal clinical and…

Ի՞նչ Ընել, Եթէ Աշնան Ախորժակը Աւելնայ

Աշնան շատերը կը հանդիպին ախորժակի բարձրացման խնդիրին՝ անընդհատ ուտել կ՛ուզենք ցուրտի եւ ցերեկային ժամերու կրճատման պատճառով: Ինչո՞ւ այդ մէկը տեղի կ՛ունենայ։ Աշնան, երբ օրերը կը կարճնան, օրկանիզմը շատ աւելի «մելաթոնին» կ՛արտադրէ՝ հորմոն, որ յոգնածութիւն եւ քուն կը յառաջացնէ: Միեւնոյն ժամանակ, «սերոթոնին»-ի՝ այսպէս կոչուած «ուրախութեան հորմոն»-ի արտադրութիւնը կը նուազի: Որպէսզի «սերոթոնին»-ի մակարդակը կրկին բարձրանայ, օրկանիզմը համապատասխան…

Heart transplants from severely obese donors are safe, research claims

Patients who received heart transplants from severely obese donors had the same short-term outcomes and long-term survival rates as those who received hearts from non-obese donors. Such findings were published in the American Heart Association’s journal Circulation: Heart Failure, US News reported. “These findings were somewhat surprising because the severely obese donors did tend to…

Humanity is about to face even more devastating pandemic than COVID-19

Humanity is about to face an even more devastating pandemic than the coronavirus, the Global Preparedness Monitoring Board noted. According to experts, this indicates that, despite all efforts to contain the spread of COVID-19, society remains unprepared for such disasters, despite warnings about the inevitability of global outbreaks, ScienceAlert reported. The organization’s report says that…