Zkoush Magazine Special Issue 2020

Պէյրութի նաւահանգիսին պայթումը՝ 4 Օգոստոսին, տխուր նոր էջ մը բացաւ յոգնատանջ այս երկրի պատմութեան մէջ: Լիբանանահայութիւնը նաեւ անմասն չմնաց աղէտին հետեւանքներէն եւ ունեցաւ նահատակներ ու ենթարկուեցաւ նիւթական եւ հոգեկան ծանր վնասներու: «Զգոյշ»ի բացառիկ այս թիւը նուիրուած է աղէտահար մեր ժողովուրդին: Այս թիւով կը փորձենք ներկայացնել պատկերը հայահոծ շրջաններու կրած վնասներուն, բայց նաեւ՝ այն աննախընթաց նուիրումին,…

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՖՀԻԼ իրար օգնութեան սնտուկը ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս 2019-2020 կրթական տարեշրջանին համար, իր տարեկան հասոյթէն բաժին մը պիտի յատկացնէ հայ համալսարանականներու: Դիմումնագիրները պիտի ամբողջացուին ուղղակի ԱՖՀԻԼ-ի կայքէն www.afhil.com university fund application. Մինչեւ 1 Նոյեմբեր 2019 պէտք է դիմումնագիրները իրենց ամբողջական թղթածրարով ներկայացուած ըլլան: Առաջին տարուան ուսանողները կրնան դիմել: Ֆոնտէն յաջորդական երկու տարիներ օգտուողները…