ՄԱՆԻՇԱԿԱԳՈՅՆ ՊՏՈՒՂՆԵՐԸ՝ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԵՒ ԱՅԼ ՀԻՒԱՆՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԿԱՆԽԱՐԳԻԼՄԱՆ ՀՐԱՇԱԼԻ ՄԻՋՈՑ

Փօլիֆենոլները (polyphenols) կամ ֆենոլային բաղադրութիւնները բուսական ծագումով բնական բաղադրութիւններ են, որոնք օժտուած են հակաօքսիտային յատկութեամբ։ Փօլիֆենոլները կարելի է բաժնել 4 խումբի՝ ֆլավընոյտներ, սթիլպիններ, լիկնաններ, ֆենոլաթթուներ, որոնք իրենց կարգին կը բաժնուին տարբեր ենթախումբերու։ Իբրեւ կանոն, սննդաթերքները կը պարունակեն փօլիֆենոլներու բարդ բաղադրութիւններ, իսկ բոյսերու արտաքին շերտերուն՝ կեղեւին մէջ անոնց պարունակութիւնը աւելի բարձր է։ Փօլիֆենոլները պատասխանատու են պտուղներու,…

ԱՐԵԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆ

Այս գրութեամբ կ՚ուզենք մանրամասնօրէն ներկայացնել արեան ընդանուր քննութեան բաղկացուցիչ մասերը եւ նպատակը: Եթէ միայն այս քննութիւնը յանձնարարուած է՝ ապա անօթի ըլլալը պարտաւորիչ չէ: Անգլերէնով այս քննութիւնը ծանօթ է Com-plete blood count (CBC) անունով: Քննութիւնը կը ստուգէ մարդու ընդհանուր առողջական վիճակը եւ կը բացայայտէ հիւանդութիւններ: Այս քննութիւնը կը պահանջուի յոգնածութեան զգացումի, արիւնահոսութեան եւ կապտուկներու առկայութեան պարագային:…

ԶԱՅՐՈՅԹԻ ՊՈՌԹԿՈՒՄՆՐԸ ՄԱՆՈՒԿԻՆ ՄՕՏ. ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ԵՒ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Թէ ինչո՞ւ մանուկը զայրոյթի պոռթկումներ կ՚ունենայ՝ աւելի դիւրին է տեսնել քան սահմանել: Անիկա կրնայ արտայայտուիլ լացով, ճիչով: Մանուկը կրնայ աղաղակել, ոտքերով դոփել, ինքն իր գլուխը հարուածել, ինքզինք գետին նետել, լալու ատեն` շունչը պահել, զինք շրջապատողներուն նկատմամբ ցուցաբերել յարձակողական վերաբերմունք, կոտրել առարկաները եւ այլն: Հաւանական է նաեւ վարմունքի այլ դրսեւորումներ, ինչպէս՝ երեխան անընդհատ կը դժգոհի եւ…

Ի՞ՆՉ Է ՄԱՐՄԻՆԸ ԹՈՅՆԵՐԷ ՄԱՔՐԵԼՈՒ (DETOX) ՍՆՆԴԱԿԱՆՈՆԸ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ՍՆՆԴԱԳԷՏ ՄԱՐԻԱ Գ. ՏԱԳԷՍԵԱՆ Կը թուի, որ բոլորը կը խօսին «մարմինը թոյներէ մաքրել»ու մասին: Մարմինը թոյներէ մաքրելու սննդականոնները յաճախ սխալ կը մեկնաբանուին, յատկապէս, որ մարդ անհատին մարմինը ունի ինքզինք տարբեր թոյներէ մաքրելու համակարգ մը: Ինչպէ՞ս մարմինը բնական հոլովոյթով ինքզինք կը մաքրէ տարբեր թոյներէ Թոյներէ մաքրուիլը հոլովոյթ մըն է, որ մարմինը ընդմիշտ կը…

6 ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐ ՈՐՈՆՔ ԿՐՆԱՆ ԱՌՆՉՈՒԻԼ ԱՂԻՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻՆ

Աղիքներու քաղցկեղի զարգացման հաւանականութիւնը կ՚աւելնայ տարիքի հետ, սակայն անիկա կը յայտնուի նաեւ երիտասարդներու մօտ: Քաղցկեղի այս տեսակին զարգացման նպաստող հիմնական գործոններն են սխալ կենսակերպը, ֆիզիքական շարժումի սակաւութիւնը, նստակեաց աշխատանքը, անառողջ սննդեղէնի եւ ալքոլի գործածութիւնը, ինչպես նաեւ՝ թարմ պտուղներու եւ բանջարեղէնի պակասը: Վիճակագրական տուեալներու համաձայն, հաստ աղիքի քաղցկեղը ամէնէն աւելի տարածուած քանսերային հիւանդութիւններէն մէկն է, ուստի…