ԿԱՄԱՒՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ – ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Հայկական շատ մը բառարաններու մէջ կամաւոր բառը հետեւեալ ձեւով սահմանուած եւ բացատրուած է.- «Ինչ որ լինում է իւր կամքով, առանց ստիպմունքի, յօժարակամ, ազատ, անձնիշխան», «Նա, որ առանց սպասելու զինուորակոչի վիճակահանութեան` ինքնաբերաբար գնում է զինուորական ծառայութիւն կատարելու…», «ինքնամատոյց», «յօժարակամ», «ինքնաբուխ», «դիտումնա-ւոր»: Կամաւոր աշխատանքը կը մարմնաւորէ բարոյականութիւն եւ առաքինութիւն: Անոր ընդմէջէն…

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԸ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ՏՈՔԹ․ ԱՅՏԱ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆ-ԱՖԱՐԵԱՆ Իւրաքանչիւր ոք ունի իր համոզումը եւ բանաձեւը առողջ ընտանիքի ստեղծման մէջ: Մասնագիտական աշխատանքի տարիներուն ընթացքին առիթն ունէի մօտէն շփուելու շատ ընտանիքներու հետ եւ ծանօթանալու իւրաքանչիւրի խոհանոցին, նախասիրութիւններուն, թափանցել ննջարան եւ գիտնալ ներքնակներու եւ ծածկոյթներու մասին նոյնիսկ, եւայլն: Հաւանաբար շատերու համար իրաւացիօրէն զարմանալի թուայ իմ ոտնձգութիւններս մարդոց կեանքին ամենատարբեր ոլորտներուն…