ԼԱՅՆԵՐԱԿՈՒԹԻՒՆ (Varice) ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ Է. ՊԷՏՔ Է ԴԱՐՄԱՆԵԼ

ՏՈՔԹ. ԶԱՔԱՐ ՄԿՐԵԱՆ Լայներակութիւնը, այրերու թէ կիներու մօտ, գրեթէ հաւասար տոկոսով տարածուած սեւերակներու հիւանդութիւն մըն է. սակայն միշտ ալ կիներն են որ կը դիմեն բժիշկին՝ դարմանուելու, առ հասարակ գեղեցկագիտական նկատարումներէ տարուած: Մինչդեո երկու սեռերուն մօտ ալ նոյնն են հիւանդութեան պատճառած ցաւը, աշխատանքի արգելքն ու բարդութիւնները: Ընդհանուր ձեւով, լայներակութիւնը արդիւնք է սեւերակներու այլակերպումին. այսինքն երակը տեղ-տեղ…