ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԽՈՑԸ (ULCER) ՏԱՍԸ ՀԱՐՑՈՒՄՈՎ

ՏՈՔԹ. ԿՈՍՏԱՆ ԵԱՓՈՒՃԵԱՆ 1-        Ի՞նչ է ստամոքսի խոցը: 2-        Որո՞նք են ստամոքսի խոց յառաջացնող պատճառները: 3-        Ի՞նչ ախտանշաններ ունի ստամոքսի խոցը: 4-        Ե՞րբ արդէն պէտք է խորհրդակցիլ բժիշկին հետ: 5-        Որո՞նք են ստամոքսի խոցը ծանրացնող գործօնները: 6-        Ինչպէ՞ս ախտորոշել ստամոքսի խոցը: 7-        Ինչպէ՞ս բուժել ստամոքսի խոցը: 8-        Ե՞րբ կարիքը կը ստեղծուի գործողութեան: 9-        Որո՞նք են…