ՏՈՔԹ. Մ. ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ. Ո՞Վ Է ՁԵՐ ՏԱՆ ԲԺԻՇԿԸ

  Ուղղեցէ՛ք այս հարցումը եւրոպացիի մը: – Տոքթ. Ք.- պիտի պատասխանէ ան, առանց դեդեւումի: Եթէ սակայն ձեր խօսակիցը արեւելքցի մըն է, կամ ալ Հիւսիսային Ամերիկայի մեծ քաղաքներու բնակիչ մը, գրեթէ վստահօրէն պիտի չբաւականանայ միմիայն մէկ բժիշկ յիշելով, այլ՝ մեծ հպարտութեամբ պիտի շարէ տասնեակ մը մասնագէտներու անունները: Ուրիշ խօսքով, ձեր հարցումին պատասխանը չէք ստանար: Այդ մարդը…