ՍՈՂՆԱԽՏԱԳՕՏԻ HERPES ZOSTER-SHINGLE

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Սողնախտագօտին (herpes zoster) ժահրային վարակիչ հիւանդութիւն մըն է, որ կը յառաջանայ մարդկային (human) Alphaherpesvirus 3 (varicell zoster virus-VZV) ժահրի վարակումով: Այս ժահրը կը պատկանի 8 տարբեր տեսակի հerpes virus-ներու խմբակին: Ան կը յառաջացնէ ջրծաղիկը (chicken pox), որ ընդհանրապէս մանկական հիւանդութիւն մըն է. սակայն կրնայ պատահիլ նաեւ երիտասարդներու եւ տարեցներու: Ջրծաղիկի անյայտացումէն ետք…