ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԻԾԱՂ

Ծեր կին մը կը դիմէ բժիշկին: «Տոքթոր, երբ եւ ինչպէս որ փուք արձակեմ, անիկա միշտ լուռ եւ առանց հոտի դուրս կու գայ»: Եւ իր տեսակէտը հաստատելու համար, ան փուք մը կ՚արձակէ: «Տեսա՞ք, տոքթոր, անձայն էր եւ առանց հոտի: Սխալ բան մը կայ»: Բժիշկը. «Այո, նշմարեցի: Ահա՛ դեղագիր մը ձեզի, առէք դեղերը եւ մէկ շաբաթ ետք…