ՍԵՌԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆԸ

ՏՈՔԹ․ ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ Վերջին տասնամեակներուն, սեռային դաստիարակութեան հարցը ամէնէն այժմէական հարցերէն մէկը կը նկատուի արդի ընկերութեան համար: Ան ոչ միայն բժիշկներու, ուսուցիչներու, այլ նաեւ պետութեանց մտահոգութեան հարց է, քանի որ սեռային գետնի վրայ ճիշդ դաստիարակուած սերունդը ապագային կը կազմէ կայուն եւ երջանիկ ընտանիք մը, որ իր կարգին կը հանդիսանայ հզօր պետականութեան հիմքը: Լաւ կամ…