ՈՐՔԱ՞Ն ՍՈՒՐՃ ՊԷՏՔ Է ԽՄԵԼ ՕՐԱԿԱՆ` ԼԵԱՐԴԻ ՆԵԱՐԴԱՑՄԱՆ ՎՏԱՆԳԸ ՆՈՒԱԶԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Սուրճի կանոնաւոր օգտագործումը դրական ազդեցութիւն ունի լեարդի առողջութեան վրայ եւ կը նուազեցնէ անոր հիւսուածքներուն կարծրութիւնը, ինչպէս պարզած են ամերիկացի գիտնականները: Անոնք վերլուծած են 4500 մեծահասակ ամերիկացիներու տուեալները, որոնք մասնակցած են Առողջութեան եւ սնուցման ազգային հետազօտութեան (NHANES) եւ ենթարկուած էլասթոմեթրիա ախտորոշիչ քննութեան, որ կը ճշդէ լեարդի նեարդացման աստիճանը` չափելով անոր հիւսուածքին առաձգականութիւնը: Գիտնականները կապ չեն գտած…