ՔՈԼԵՐԱՅԷՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԵԼՈՒ ԼԱՒԱԳՈՅՆ ՄԻՋՈՑԸ՝ ՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆԸ

ՏՈՔԹ. ԷՏԻ ՐԱԳՈՒՊԵԱՆ Քոլերան հին հիւանդութիւն մըն է, եւ մարդկութիւնը բազմիցս տառապած է անկէ: Առաջին անգամ զայն նկարագրած է բրիտանացի գիտնական Ճոն Սնոն, 1854 թուականին, իսկ աւելի ուշ հիւանդութիւնը մանրամասն ուսումնասիրած է Ռոպըրթ Քոխ (գերմանացի) Հնդկաստանի մէջ: Քոլերան նախապէս մեծ թիւով զոհեր կը խլէր եւ գլխաւոր լուրերու վերնագիրները կը գրաւէր տարածուած երկիրներուն մէջ: Վերջին անգամ…