ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒՄԸ՝ ՊԱՏՈՒՀԱ՞Ս ԿԱՄ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ

ՏՈՔԹ․ ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ Ամուսնութիւնը որքան պարտադրող եւ հաճելի է այր մարդու եւ կնոջ կեանքի ընթացքին, նոյնքան պատասխանատու եւ անհաճոյ է ամուսնալուծումը: Ամուսնալուծման պատճառները բազմաթիւ են. ամլութիւնը, ամուսնական պարտականութիւններէ հրաժարիլը, անհաւատարմութիւնը, զոյգերէն մէկուն հիւանդութիւնը եւ վերջապէս ընտանիք կազմելու եւ պատասխանատուութիւններ կրելու զոյգերու անպատրաստ ըլլալը: Ժամանակակից երիտասարդները աւելի թեթեւամտութեամբ կը մօտենան ամուսնալուծման հարցին եւ ցաւօք միշտ…

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԸ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ՏՈՔԹ․ ԱՅՏԱ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆ-ԱՖԱՐԵԱՆ Իւրաքանչիւր ոք ունի իր համոզումը եւ բանաձեւը առողջ ընտանիքի ստեղծման մէջ: Մասնագիտական աշխատանքի տարիներուն ընթացքին առիթն ունէի մօտէն շփուելու շատ ընտանիքներու հետ եւ ծանօթանալու իւրաքանչիւրի խոհանոցին, նախասիրութիւններուն, թափանցել ննջարան եւ գիտնալ ներքնակներու եւ ծածկոյթներու մասին նոյնիսկ, եւայլն: Հաւանաբար շատերու համար իրաւացիօրէն զարմանալի թուայ իմ ոտնձգութիւններս մարդոց կեանքին ամենատարբեր ոլորտներուն…

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԸՆՏԱՆԻՔ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ՏՈՔԹ․ ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ Ազգութեան եւ ընկերութեան հիմքը ընտանիքն է, որ կը կազմուի այր եւ կնոջ կամաւոր ամուսնութեամբ: 21-րդ դարու ազատութիւն-ներն եւ ըմբռնումները փոխած են արդի ընտանիքի պատկերը: Այր եւ կնոջ միջեւ եղած յարաբերութիւններուն, երբեմն մարդիկ կը մօտենան չափազանցուած ազատամտութեամբ:    Անոնք միասին կ’ապրին, նոյնիսկ զաւակ կ’ունենան, սակայն Սուրբ Խորանին առջեւ կանգնիլ…