ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՌՏՈՒՆԵՐԸ ԳԼԽԱՑԱՒՈՎ Կ՚ԱՐԹՆՆԱՆՔ

Երբեմն օրը առտուընէ լաւ չի սկսիր: Գլխացաւը կը սպառնայ լիովին խախտել առօրեան: Ինչո՞ւ առաւօտեան կը ցաւի գլուխը. պատճառները բազմաթիւ են: Սովորաբար, անոնք կապուած են սխալ ապրելակերպի հետ: Առաւօտեան գլխացաւերու ծանօթ պատճառներ. Գիշերային քունը պէտք է տեւէ առնուազն 7-8 ժամ: Երկարատեւ քունի պակասը պատճառ կը դառնայ «շտապողականութեան մեքանիզմներ»ու (emergency mechanisms) գործարկման: Կը նշմարուի սրտազարկի յաճախացում, զարկերակային…

ԳԼԽԱՑԱՒ ՊԱՏՃԱՌՈՂ ՈՒՏԵԼԻՔՆԵՐ

Գլխացաւ պատճառող գործօնները բաւական շատ են եւ անոնց մէջ կը մտնեն նաեւ որոշ ուտելիքներ։ Ըստ գլխացաւի մասնագէտ Պելինտա Սեւիճ-Էտուըրտզի (Մ. Նահանգներ), բնակչութեան 10 առ հարիւրը զգայուն է սննդային «խթանիչներու» հանդէպ, որոնք կրնան գլխացաւ եւ նոյնիսկ միկրենի նոպայ յառաջացնել։ Սակայն, բաւական դժուար է պարզել, թէ յատկապէս ո՞ր ուտելիքները գլխացաւ յառաջ կը բերեն մարդուն մօտ։ Այսուհանդերձ, կան…