ՀԱՐՑԵՐ ԿԱՊՈՒԱԾ ԻՄԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ԱԿՌԱՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

Իմաստութեան ակռաներուն հետ կապուած հարցումներ շատ կան: Ի՞նչ են իմաստութեան ակռաները, ի՞նչ է անոնց դերը, ինչո՞ւ այդպէս կը կոչուին, առողջական ի՞նչ խնդիրներ կրնան ստեղծել բերանին մէջ… Այս յօդուածով՝ փորձեմ որոշ բացատրութիւն մը տալ կարգ մը հարցերու, յաջորդին շարունակելու խոստումով .- 1. Ի՞նչ են իմաստութեան ակռաները Իմաստութեան ակռաները կամ ինչպէս որ ընդունուած է ըսել ՝ «խելքի…