ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ ԽԱՂԱԼՈՒ ԿԱՐԵՒՈՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

  Սնունդը, խաղը եւ սիրով լեցուն ու ապահով միջավայրը կը զարգացնեն երեխային ուղեղին աշխատանքը՝ ամուր հիմք ստեղծելով անոր ամբողջ կեանքին համար: Խաղը երեխային իրաւունքն է. ան էական նշանակութիւն ունի անոր մտաւոր, ֆիզիքական, ընկերային եւ զգացական յատկութիւններու զարգացման համար: Խաղի վրայ հիմնուած կրթութիւնը երեխաներուն մօտ կը ձեւաւորէ համագործակցելու կարողութիւնը, ստեղծագործ միտքը եւ հետաքրքրասիրութիւնը, որոնք 21-րդ դարու…