Ո՞Ր ՊԱՐԱԳԱՆԵՐՈՒՆ ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՑԱՒԵՐԸ ՊԷՏՔ Է ՎՏԱՆԳԱՒՈՐ ՆԿԱՏԵԼ

Կրծքավանդակի ցաւը կրնայ կապուած ըլլալ սրտանօթային հիւանդութիւններու, բայց միշտ չէ, որ ան լուրջ հիւանդութեան ազդանշան կրնայ ըլլալ: Նոյնիսկ եթէ կրծքավանդակի ցաւը զօրաւոր է, ան կրնայ կապուած ըլլալ այնպիսի վիճակներու, որոնք լուրջ սպառնալիք չեն ներկայացներ: Մասնաւորապէս, ան կրնայ տեղի ունենալ սթրեսի, տագնապայնութեան եւ երկարատեւ ջղային խախտումներու հետ:           Ինչպէ՞ս գիտնալ, որ կրծքավանդակի ցաւը վտանգաւոր է…