ԱՌՈՂՋՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹԵԱՆ ՈՒՂԻՆ ՄԱՔՐՈՊԻՈԹԻՔ ԱՌՏՆԻՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ (Home Remedies)

ՄԵԼՔՈՆ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ «Դեղդ թող ըլլայ ուտելիքդ, Ուտելիքդ թող ըլլայ դեղդ»                                                                  ՀԻՓՈՔՐԱՏԵՍ   ՍՏԵՊՂԻՆ + ՃԵՐՄԱԿ ԲՈՂԿ (Daikon) Միշիօ Քուշիի կողմէ պատրաստուած եւ փորձարկուած դեղամիջոց մը։ Յանձնարարելի է մասնաւորաբար լեարդի զանազան  անհանգստութիւններու պարագային. մարմնէն դուրս կը վանէ հաւկիթի, պանիրի եւ կովու իւղերը։ Այս պատրաստութիւնը կ՛օգնէ նաեւ լուծելու եւ դուրս քշելու մարմնի որեւէ տեղ կուտակուած իւղերը…

ԱՌՈՂՋՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹԵԱՆ ՈՒՂԻՆ ՄԱՔՐՈՊԻՈԹԻՔ ԱՌՏՆԻՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ (Home Remedies)

ՄԵԼՔՈՆ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ «Դեղդ թող ըլլայ ուտելիքդ, Ուտելիքդ թող ըլլայ դեղդ» ՀԻՓՈՔՐԱՏԵՍ   ՍՏԵՊՂԻՆ + ՃԵՐՄԱԿ ԲՈՂԿ (Daikon) Միշիօ Քուշիի կողմէ պատրաստուած եւ փորձարկուած դեղամիջոց մը։ Յանձնարարելի է մասնաւորաբար լեարդի զանազան  անհանգստութիւններու պարագային. մարմինէն դուրս կը վանէ հաւկիթի, պանիրի եւ կովու իւղերը։ Այս պատրաստութիւնը կ՛օգնէ նաեւ լուծելու եւ դուրս քշելու մարմինի որեւէ տեղ կուտակուած իւղերը եւ…

ՄԱՔՐՈՊԻՈԹԻՔ ԱՌՏՆԻՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ (Home Remedies)

ՄԵԼՔՈՆ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ Մաքրոպիոթիք ակնոցով՝ ուտելիքն է հիւանդութիւններու գլխաւոր պատճառը. նոյն տրամաբանութեամբ՝ ուտելիքներու մէջ կը կայանայ նաեւ անոնց դարմանն ու բուժումը: Մաքրոպիոթիք դեղամիջոցները կը մեկնին «Եին-Եանկ»ի հաւասարակշռութեան սկզբունքէն եւ կը հիմնուին տիեզերական ընդհանուր համակարգի օրինաչա-փութեան հասկացողութեան վրայ: Այդ ի-մաստով, հնարաւորութեան սահմաններու մէջ, Մաքրոպիթիքը կը դիմէ բնական (ոչ-քիմիական) կամ ճարտարարուեստական ուտելիքներու՝ ըստ պարագայի նկատի ունենալով իւրաքանչիւր անհատի…

ԱՌՈՂՋՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹԵԱՆ ՈՒՂԻՆ. ՄԱՔՐՈՊԻՈԹԻՔ ԱՌՏՆԻՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ (Home Remedies)

ՄԱՔՐՈՊԻՈԹԻՔ  ԱՆԿԻՒՆ. ՄԵԼՔՈՆ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ «Դեղդ թող ըլլայ ուտելիքդ, Ուտելիքդ թող ըլլայ դեղդ». ՀԻՓՈՔՐԱՏԵՍ     ՔՈՒԶՈՒ (KUZU կամ KUDZU) Վայրի հսկայ արմատներէ պատրաստուած թանձրացուցիչ (Նիշէ)։ Անկախ իբրեւ թանձրացուցիչ իր խոհանոցային այլազան գործածութենէն, ՔՈՒ-ԶՈՒՆ իբրեւ դեղամիջոց եւս ունի դարմանումի բազմաթիւ եւ ազդու յատկութիւններ։                           ԳՈՐԾԱԾՈՒԹԵԱՆ ՁԵՒ Մէկ թէյի դգալ քուզու երեք թէյի դգալ ջուրի մէջ…