ԻՆՉՈ՞Ւ ՊԷՏՔ ՉԷ ՇԱՔԱՐ ՈՒՏԵԼ

ՆԱՆՈՐ ԳՈՉՈՒՆԵԱՆ–ԹԱՇՃԵԱՆ Ի՞նչպէս կ՚ըլլար մեր աշխարհը, եթէ մենք անցեալ դարու կէսերէն սկսեալ քաղցր ուտելու մոլի չդառնայինք: Արդի բժշկութիւնը, որ ինքզինք կը ներկայացնէ իբրեւ գիտական հիմնաւորումով բժշկութիւն, եթէ լսած ըլլար 50 տարի առաջ գիտնականներու կողմէ յայտարարուած շաքարի վտանգներուն մասին, ապա մենք այժմ պիտի ապրէինք ամենեւին այլ աշխարհի մը մէջ: Եթէ համացանցը պրպտէք, կը գտնէք յօդուածներ, թէ…