Ի՞ՆՉ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԿՐՆԱՆ ՄԱՏՆԱՆՇԵԼ ՊԱՂ ՁԵՌՔԵՐԸ

Պաղ ձեռքերը կրնան վկայել առողջութեան հետ կապուած խնդիրներու առկայութիւնը, կը հաստատէ երակաբան եւ անօթային վիրաբոյժ Քեարամ Ազատեանը: Երբ անձ մը անհանգիստ կը զգայ իր պաղ ձեռքերէն, պէտք է պարզել, թէ ի՞նչ է անոր պատճառը: Մասնագէտին համաձայն, որոշ պարագաներու պաղ ձեռքերը մարմնային վիճակ են, օրինակ` տարուան պաղ եղանակին կամ օդի ցած ջերմաստիճանի օրերուն: «Բայց երբ ձեռքերը…