COVID19-ՈՎ ՎԱՐԱԿՈՒԱԾ ԵՒ ԱՊԱՔԻՆԱԾ ԱՆՁԵՐ ՊԷ՞ՏՔ Է ՊԱՏՈՒԱՍՏՈՒԻՆ

Վերջին տուեալներու համաձայն, աշխարհի տարածքին աւելի քան 115 միլիոն անձ վարակուած է պսակաձեւ ժահրով, հետեւաբար հարց կը տրուի. անոնք պէ՞տք է պատուաստուին: Երկու նոր ուսումնասիրութիւններ այս հարցին կը պատասխանեն «միանշանակ այո»-ով, եւ կը նշեն, որ այս մարդոց բաւարար է տալ պատուաստի միայն մէկ չափ՝ անոնց արեան մէջ հակամարմիններ յառաջացնելու եւ պսակաձեւ ժահրը ոչնչացնելու համար, կը…

COVID 19-Ի ՊԱՏՈՒԱՍՏՆԵՐ

ԹԱՄԱՐ ԱԲՈՎԵԱՆ – ԽԱՆՃԻՀԱՆԵԱՆ Պատուաստումը ապահով եւ արդիւնաւէտ ձեւ մըն է հիւանդութիւններ կանխարգիլելու եւ կեանքեր փրկելու համար: Այսօր, պատուաստներ գոյութիւն ունին մեզ պաշտպանելու բազմաթիւ հիւանդութիւններէ: Պատուաստուելով՝ կը պաշտպանենք ոչ միայն մենք մեզ, այլ՝ մեր շուրջ գտնուողները: Պսակաձեւ ժահրի (COVID 19) համավարակի այս օրերուն, պատուաստումը կը նկատուի խիստ կարեւոր: COVID 19 ժահրը դիմագրաւելու նպատակով, աշխարհի չորս…

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ COVID19-Ի ԴԷՄ ՊԱՏՈՒԱՍՏՆԵՐՈՒ ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏՈՒԹԻՒՆԸ ՃՇԴՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

Երբ խօսքը կը վերաբերի պսակաձեւ ժահրին դէմ մշակուած պատուաստներու արդիւնաւէտութեան մասին, ապա ընդհանրապէս կը նշուին բարձր տոկոսներ, որոնք շատ ալ հասկնալի չեն:   Ինչպէ՞ս կը ճշդեն պատուաստին արդիւնաւէտութեան տոկոսը Երբ կ՚ըսուի, որ պատուաստը որոշ տոկոսով արդիւնաւէտ է Covid 19-ի դէմ, կը նշանակէ, որ անիկա նոյն համեմատութեամբ կը նուազեցնէ վարակուելու վտանգը՝ հիմնուելով կամաւորներու վրայ կատարուած փորձարկումներու…

COVID 19-Ի ՊԱՏՈՒԱՍՏՆԵՐ

ԹԱՄԱՐ ԱԲՈՎԵԱՆ – ԽԱՆՃԻՀԱՆԵԱՆ   Պատուաստումը ապահով եւ արդիւնաւէտ ձեւ մըն է հիւանդութիւններ կանխարգիլելու եւ կեանքեր փրկելու համար: Այսօր, պատուաստներ գոյութիւն ունին մեզ պաշտպանելու բազմաթիւ հիւանդութիւններէ: Պատուաստուելով՝ կը պաշտպանենք ոչ միայն մենք մեզ, այլ՝ մեր շուրջ գտնուողները:  Պսակաձեւ ժահրի (COVID 19) համավարակի այս օրերուն, պատուաստումը կը նկատուի խիստ կարեւոր: COVID 19 ժահրը դիմագրաւելու նպատակով, աշխարհի…