ՄԱՐՄԻՆԻ ՋՐԱՆՈՒԱԶՈՒՄ – DEHYDRATION

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Խօսելէ առաջ մարմինի ջրանուազումին մասին, կ՛ուզեմ որոշ տեղեկութիւններ փոխանցել ընթերցողներուն ջուրի կարեւորութեան եւ դերակատարութեան մասին՝ մարմինի առողջութեան պահպանման մէջ: Մեր մարմինին 72-75 տոկոսը կազմուած է ջուրէ, որ կը գրաւէ մարմինին ներբջիջային (intracellular) եւ արտաբջիջային (extracellular) տարածքները: Ներբջիջային ջուրի քանակը արտաբջիջայինին կրկինն է: Արտաբջիջային ջուրի մեծ մասը կը գտնուի անօթներուն (vessels) մէջ, իսկ…