Ի՞ՆՉ ՈՒՏԵԼ ԵՒ ԽՄԵԼ ՏԱՔ ԵՂԱՆԱԿԻՆ

Սննդագէտ Քէրի Թորընզ, BBC Goodfood ԹԱՐԳՄԱՆԵՑ՝ ԹԱՄԱՐ ԱԲՈՎԵԱՆ – ԽԱՆՃԻՀԱՆԵԱՆ Սննդագէտ Քէրի Թորընզ կը բացատրէ, թէ ինչպէ՞ս պէտք է յարմարեցնել մեր սննդականոնը տաք եղանակին, որքա՞ն պէտք է հեղուկ ստանալ, ի՞նչ ուտել, ինչպէ՞ս ուտել, եւ արդեօք կարելի՞ է զովանալ ուտելիքի միջոցով, թէ՝ ոչ: Որքա՞ն պէտք է ջուր խմել Մենք ընդհանրապէս 2-2.5 լիթրի միջեւ հեղուկ կը կորսնցնենք…

Ի՞ՆՉ Է ՄԱՐՄԻՆԸ ԹՈՅՆԵՐԷ ՄԱՔՐԵԼՈՒ (DETOX) ՍՆՆԴԱԿԱՆՈՆԸ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ՍՆՆԴԱԳԷՏ ՄԱՐԻԱ Գ. ՏԱԳԷՍԵԱՆ Կը թուի, որ բոլորը կը խօսին «մարմինը թոյներէ մաքրել»ու մասին: Մարմինը թոյներէ մաքրելու սննդականոնները յաճախ սխալ կը մեկնաբանուին, յատկապէս, որ մարդ անհատին մարմինը ունի ինքզինք տարբեր թոյներէ մաքրելու համակարգ մը: Ինչպէ՞ս մարմինը բնական հոլովոյթով ինքզինք կը մաքրէ տարբեր թոյներէ Թոյներէ մաքրուիլը հոլովոյթ մըն է, որ մարմինը ընդմիշտ կը…