ՊԱՏՈՒԱՍՏՈՒ՞Մ ԹԷ ՎԻԹԱՄԻՆ «ՏԻ»

ՆԱՆՈՐ ԳՈՉՈՒՆԵԱՆ-ԹԱՇՃԵԱՆ Առողջապահական շրջանակներ կը պնդեն որ, ամէն տարի հակակռիփային պատուաստ ստանալը, կռիփով չհիւանդանալու լաւագոյն միջոցն է: Սակայն  այժմէական բժշկութիւնը ինչպէ՞ս կ՚ընդունի այս պնդումը: Թերեւս զարմանաք, երբ կարդաք, որ բժշկական գրականութիւնը կ՚առաջարկէ վիթամին  «Տի»-ն իբրեւ հակակռիփային միջոց, որ շատ աւելի արդիւնաւէտ է, քան՝ պատուաստը… Բժիշկ Ճոն Քանելը առաջիններէն է, որ ներկայացուցած է այն միտքը, թէ…