ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՏՈՔԹ․ ԱՅՏԱ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆ-ԱՖԱՐԵԱՆ Ճիշդ է որ բժշկութեան եւ դեղագիտութեան յարաճուն զարգացումը կրցաւ նկատելիօրէն նպաստել երկարակեացներու թուային եւ տոկոսային աճին, սակայն անիկա չկրցաւ այդ տարիքի մարդոց համար ապահովել համապատասխան կեանքի որակ մը: Ոսկրային հարցերը՝ կոտրուածքներ, յօդացաւ… մէկ կողմէ, յիշողութեան եւ հոգեկան խանգարումները միւս կողմէ կը զարգանան երկարակեացներու զուգահեռ եւ կեանքը կը դարձնեն անհրապոյր: Երկարակեցութեան նպաստող բժշկութիւնը…

CATARACT ԿԱՄ ՈՍՊՆԵԱԿԻ ՊՂՏՈՐՈՒՄ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ՏՈՔԹ․ ԱՅՏԱ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆ-ԱՖԱՐԵԱՆ Մեր ամէնօրեայ շփումներուն ընթացքին, յաճախ կը լսենք մեզ շրջապատողներէն թէ շուտով պիտի վիրահատուին կամ արդէն վիրահատուած են, որովհետեւ ունեցած են տեսողութեան որոշ նուազում, որ կարելի չէ եղած սրբագրել ակնոցներով: Ոսպնեակը մեր աչքի գունաւոր հատուածին ետեւ գտնուող եւ բացարձակ թափանցիկ մասն է. ոսպնեակին միջոցով լոյսի ճառագայթը կը թափանցէ եւ կը…