ՔՆԱՆԱԼԷ ԱՌԱՋ ԲՋԻՋԱՅՆԸ ՉՁԳԵԼ ՄԱՀՃԱԿԱԼԻՆ ԿՈՂՔԻՆ

20 հետազօտութիւններու քննարկումը կը թելադրէ քնանալէ առաջ բջիջայինը չթողել մահճակալին կողքին: Հետազօտութեան համաձայն, հարցուածներուն կէսէսն աւելին (48 տոկոս) գիշերը կը քնանայ հեռախօսը մահճակալին կողքին դրուած, կը գրէ Techlikethis: Հետազօտութիւնները ցոյց կու տան, որ կան յստակ ապացոյցներ, որ քնանալէ առաջ էլեկտրոնային սարքերու օգտագործումը եւ անոնց հասանելիութիւնը կրնայ կապուած ըլլալ քունի վատ որակի, ինչպէս նաեւ՝ ցերեկային ժամերու…

ԽՌԿՈՑԸ ԵՒ ՔՈՒՆԻ ԿԱՆԳԸ (SLEEP APNEA)

ՆԱՆՈՐ ԳՈՉՈՒՆԵԱՆ-ԹԱՇՃԵԱՆ Խռոցը կամ խռկոցը խռպոտ եւ կոշտ ձայն է, որ կը զարգանայ քունի ընթացքին, երբ ներշնչուած օդը կ՚անցնի շնչառական թուլցած հիւսուածքներուն ընդմէջէն, մանաւանդ թեթեւ քունէն խոր քունի անցնելու ժամանակ, երբ լեզուն ու քիմքի մկանները կը թուլնան, կ՚անշարժանան, կ՚արտադրուի հիւսուածքներու թրթռացում, հետեւաբար՝ խռկոցի բարձր ձայն: Բնական պայմաններու մէջ առողջ մարդ մը չի խռկար, սակայն տարբեր…

ՄՈՒԹԸ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ՆԱՆՈՐ ԳՈՉՈՒՆԵԱՆ-ԹԱՇՃԵԱՆ Ժամանակին՝ մարդկութեան պատմութեան ընթացքին, գիշերները իսկապէս մութ եղած են: Իսկ մութ կը նշանակէր խաւար: Հակառակ որ արեւը դեռ եւս կը շարունակէ մար մտնել ամէն իրիկուն, բայց եւ այնպէս, այսօրուան դրութեամբ, մութ գիշեր գոյութիւն չունի այլեւս, որովհետեւ ենթակայ ենք արհեստական լուսաւորման, եւ ասիկա կրնայ որոշ առողջական խնդիրներ յառաջացնել: Ելետրական լոյսի ներմուծումէն…