• ՇՐՋԱՆ - ԱՆՈՒՆ
  ՀԱՍՑԷ
  ՀԵՌԱՁԱՅՆԻ ԹԻՒ
 • Ա

 • ԱԳԳԱՐ

 • ԱԳԳԱՐ

 • ԼԷՊ Տ. ԺՈՐԺ ՇԱԼՀՈՒՊ ՖՕՐ ՄԵՏԻՔԸԼ ԱՆԱԼԻՍԻԶ
  Հալպա, Մայր Պողոտայ
  06/694448
 • ՈՒԻՍԱՄ ՄԱՆՍՈՒՐ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Հալպա, Մայր Պողոտայ
  06/690713
 • Տ. ՖՐԷՅՖԸՐ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Քուպայաթ, Սայտէհ Փողոց
   
 • Մ

 • ՄԱՈՒՆԹ ԼԵՊԱՆՈՆ

 • ԱԼԷՅ

 • ԱԼԷՅ ԱՅ ՍԷՆԹԸՐ
  Ալէյ, Մայր Պողոտայ - Ֆէյսինկ KFC, F2
   
 • ԱԼԷՅ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ալէյ, Տապպաս Փողոց
  05/554831
 • ԷԼԱՅՏ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Շուէյֆաթ, Սայտա Օլտ Մէյն Սթրիթ
  05/441341
 • ԷՎԱ ԼԷՊ
  Աարամուն, Տաուհաթ Աարամուն, Սթէչու Սքուէյր
  03/881458
 • ԷՎԱ ԼԷՊ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ
  Աարամուն, Տաուհաթ Աարամուն, Սթէչու Սքուէյր
  03/043222
 • ԼԱՅՖ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ալէյ, Փիսին Փողոց
  05/553664
 • ՆԻՒ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ - ԱԼԷՅ
  Ալէյ, Ժըպէյլի Փողոց
  05/550020-70-25
 • ՌԱՍ ՊԷՅՐՈՒԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Շուէյֆաթ, Մայր Պողոտայ
  05/437099 - 01/788459
 • ՇՈՒԷՅՖԱԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Շուէյֆաթ, Օլտ Սայտա - Ղանտուր Ֆէքթըրի
  03/735103
 • ՇՈՒԷՅՖԱԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Շուէյֆաթ, Օլտ Սայտա - Ղանտուր Ֆէքթըրի
  03/735103
 • ԺԸՊԷՅԼ

 • ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ ԱՔԻՔԻ ԷՆՏ ՊՈՒԼՈՍ
  Ժըպէյլ, Էլիզէ Փողոց, Րիւ 13
  09/943370
 • ՆԱՈՒՖԱԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ՔՈՐՓՈՐԷՅՇԸՆ SAL (ԼԷՊ)
  Ժըպէյլ - Հայուէյ
  09/543888
 • ՆԱՈՒՖԱԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ՔՈՐՓՈՐԷՅՇԸՆ SAL (ՐԱՏԻՕ)
  Ժըպէյլ - Հայուէյ
  09/543888
 • ՍԱԼԻՊԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ժըպէյլ - Սէյնթ Ճէյքըպ
  09/541765
 • ՍԷՆ ՓՕԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Ժըպէյլ, Նոթրը Տամ Տը Սըքուր Հոսփիթըլ Փողոց
  09/541891
 • ՍԷՆ ՓՕԼ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Ժըպէյլ, Նոթրը Տամ Տը Սըքուր Հոսփիթըլ Փողոց
  09/541891
 • ՄԷԹՆ

 • ԱՆԹՈՒԱՆ ԱՊՈՒ ԺԱՈՒՏԷՀ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ժէլ Էլ Տիպ, Մայր Պողոտայ
  04/715615
 • ԹԵՍԹ ԷՆՏ ՔԷՅՐ
  Քորնէթ Շըհուան, Պիքֆայա/Անթիլիաս Մայր Պողոտայ
  04/911179 - 04/444117
 • ԼԱՊՈՐԱԹՈՒԱՐ Տ. ՆԸՄԷ
  Տորա, Սէն Ժոզէֆ Հոսփիթըլ Փողոց
   
 • ԼԱՊՈՐԱԹՈՒԱՐ ՏԻՒ ԼԻՊԱՆ
  Ֆըրն Էլ Շըպպէք, Տամասքըս Փողոց
  01/291292-3
 • ԼԱՊՈՐԱԹՈՒԱՐ ՍԻԱՆԹԻՖԻՔ Տ'ԱՆԱԼԻԶ ՄԵՏԻՔԱԼ
  Մըթայլըպ, Մայր Պողոտայ
  04/911375
 • ԼԷՊ ՍԷՆ ԺՈՐԺ Տ'ԱՆԱԼԻԶ ՄԵՏԻՔԱԼ (ԼԷՊ)
  Զալքա, Ամարըթ Շալհուպ
  01/898384 - 03/549252
 • ԼԷՊ ՍԷՆ ԺՈՐԺ Տ'ԱՆԱԼԻԶ ՄԵՏԻՔԱԼ (ՐԱՏԻՕ)
  Զալքա, Ամարըթ Շալհուպ
  01/898384
 • ՀԻՆՏԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Ժէլ Էլ Տիպ - Հայուէյ
  04/713131
 • ՀԻՆՏԻ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Ժէլ Էլ Տիպ - Հայուէյ
  04/713131
 • ՀՈՒՐԻ ՀԻՐԻՆԿ ՍԷՆԹԸՐ - ԺԷԼ ԷԼ ՏԻՊ (ՔԱԹԱՀՕ)
  Ժէլ Էլ Տիպ - Մայր Պողոտայ
  04/712441
 • ՀՐԱՈՒԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Պուրճ Համուտ, Սէն Ժոզէֆ Փողոց
  01/250247 - 01/250050
 • ՄԱՆՍՈՒՐԻԷ ԷՔՍ-ՐԷՅ ՍԷՆԹԸՐ
  Մանսուրիէ, Ֆէյսինկ Պանք օֆ Պէյրութ
  04/401956
 • ՄԱՍԹՈՐԻ ՔԼԻՆԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Մանսուրիէ, Քալաա Փողոց
  03/779879
 • ՆԱԽԼԷ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Սիլ Էլ Ֆիլ, Իվենճելիքըլ Փողոց
  01/510961
 • ՈՒԱՔԻՄ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ - ԱՆԹԻԼԻԱՍ
  Անթիլիաս, Րահպանի Փողոց
  04/522448-9
 • ՊՈՒ ԱՔԸԼ ՄՈՏԵՐՆ Տ'ԱՆԱԼԻԶ ՄԵՏ.
  Մազրաաթ Եշուուհ, Մայր Ճամբայ
  04/915456
 • ՍԵՏԻՄ ԼԷՊ
  Ֆըրն Էլ Շըպպէք
  01/293100-1-2-3-4
 • ՍԵՏԻՄ ՐԱՏԻՕ
  Ֆըրն Էլ Շըպպէք
  01/293100
 • ՍԱՆԹՐ ՄԵՏԻՔԱԼ ՏԸ ՐԱՏԻՕ ԷՆՏ ԷՔՕ
  Սիլ Էլ Ֆիլ, Հորշ Թապէթ
  01/497060
 • ՍԷՆ ԷԼԻ ԼԱՊՈՐԱԹՈՒԱՐ - ԱՆԹԻԼԻԱՍ
  Անթիլիաս, Մայր Պողոտայ
  04/523883-6
 • ՍԷՆ ՄԱՐՔ ՄԵՏԻՔԸԼ ԷՆՏ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ - ԶԱԼՔԱ
  Զալքա, Ամարըթ Շալհուպ
  03/422112
 • ՍԷՆ ՄԻՇԷԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Նագգաշ, Սի Սայտ
  04/521601
 • ՍԷՆ ՄԻՇԷԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Նագգաշ, Սի Սայտ
  04/521601
 • ՍԷՆ ՐՈԼԱՆՏ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ (UNFMA LTD)
  Պուշրիէ, NSSF St.
  01/872172
 • ՏԸՔՈՒԷՆԻՀ ՄԵՏԻՔԱԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Տըքուէնիհ, Մեքանիք Փողոց
  01/681799
 • ՏԸՔՈՒԷՆԻՀ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Տըքուէնիհ, Մեքանիք Փողոց
  01/681799
 • Տ. ՀԱԺ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ժէլ Էլ Տիպ - Հայուէյ
  04/713161
 • Տ. ԺՈԶԷՖ ՄՐԱՏ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Մազրաաթ Եշուուհ, Խալիլ Րուքուզ Փողոց
  04/930375
 • ՖՂԱԼԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ֆըրն Էլ Շըպպէք, Մար Նոհրա Չըրչ
  01/285791 - 01/280511
 • ՇՈՒՖ

 • ԱԼ ՀԱԺ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ - ՊԱՐԺԱ
  Պարժա, Ժատրա Փողոց
  07/920669
 • ԵԱՍԻՆ ՄԵՏԻՔԸԼ ԱՆԱԼԻՍԻԶ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Տարայյա, Մայր Պողոտայ
  07/243380
 • ԻՔԼԻՄ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Մազպուտ, Մայր Պողոտայ
  70/566207
 • ՀԱՊԱՆԺԱՐ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Իքլիմ Խարրուպ, Մազպուտ, Մայր Պողոտայ
  70/227544
 • ՆԻՒ ԷՔՍ-ՐԷՅ ՏԻՃԻԹԸԼ ՍԷՆԹԸՐ - ՊԱՐԺԱ
  Պարժա, Ժատրա Փողոց
  07/922504
 • ՍԱՆԹՐ ՏԸ ՏԻԱԿ ՄԵՏ (ԼԷՊ)
  Պաքաաթա, Մայր Պողոտայ - Ֆէյսինկ BBAC
  05/502992
 • ՍԱՆԹՐ ՏԸ ՏԻԱԿ ՄԵՏ (ՐԱՏԻՕ)
  Պաքաաթա, Մայր Պողոտայ - Ֆէյսինկ BBAC
  05/502992
 • ՏԱՄՈՒՐ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Տամուր, Քաղաքապետարանի (Միւնիսիփալիթի) Փողոց
   
 • ՏԱՄՈՒՐ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Տամուր, Քաղաքապետարանի (Միւնիսիփալիթի) Փողոց
  05/600969
 • ՊԱԱՊՏԱ

 • ԱԼ-ԱՍԻՐԻԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Հարէթ Հրէյք, Հայ Էլ Ապիատ, Հատի Նասրալլա Փողոց
  01/545848
 • ԱԼ ՀԱՏԻ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ ԷՆՏ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Հարէթ Հրէյք, Մուքարզէլ Փողոց
  01/277223
 • ԱԼ ՍԱՀԱ ԼԷՊ ԷՆՏ ՓՈԼԻՔԼԻՆԻՔՍ
  Հատաթ - Քաֆաաթ
  05/467663
 • ԱՅԱ ԼԷՊ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ
  Ղոպէյրի, Ղոպէյրի Սքուէր Փողոց
  01/555533
 • ԱՅԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ղոպէյրի, Ղոպէյրի Սքուէր Փողոց
  01/273111
 • ԵՈՒՆԱՅԹԸՏ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Ղոպէյրի, Ապտալլահ Ալ Հաժ Փողոց
  01/273236
 • ԷՏՎԷՆՍՏ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Պաապտա, Պաապտա Մայր Պողոտայ
  05/922577
 • ԺԱԼԼՈՒԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Պուրժ Էլ Պարաժնի, Քաղաքապետարանի (Միւնիսիփալիթի) փողոց
  01/472770
 • ԻՊՆ ՍԻՆԱ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ղոպէյրի, Մայր Պողոտայ
  01/554624
 • ԼԷՅԶԸՐ ՎԻԺԸՆ ՀԱԶՄԻՅՅԷ
  Հազմիյյէ, Ժըսր Էլ Պաշա
  05/455162
 • ԼԻՊԱՆՕ-ՔԷՆԷՏԻԸՆ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Այն Ըր Րըմմէնիհ, Ուատիհ Նաաիմ Փողոց
  01/291003-4-7
 • ԼԻՊԱՆՕ-ՔԷՆԷՏԻԸՆ ՄԵՏԻՔԸԼ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Այն Ըր Րըմմէնիհ, Ուատիհ Նաաիմ Փողոց
  01/291003-4-7
 • ԿԷԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Հազմիյյէ, Քամիլ Շամուն Պուլվա
  01/288311
 • ՀԱՏԱԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Հատաթ, Շիտեաք Փողոց
  05/462174
 • ՀԱԶՄԻՅՅԷ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Հազմիյյէ, Տամասքըս Փողոց
  03/374977
 • ՀՈՒՐԻ ՀԻՐԻՆԿ ՍԷՆԹԸՐ - ՀԱԶՄԻՅՅԷ (ՔԱԹԱՀՕ)
  Հազմիյյէ (ՔԱԹԱՀՕ) Էլ Շամ Փողոց
  76/668086
 • ՄԵՏԵՔՍ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Շիյյահ, Հատի Նասրալլա Փողոց
  01/275820
 • ՄՕՏԸՐՆ ՍԷՆԹԸՐ
  Ղոպէյրի, Մշարրաֆիյյէ/Ղոպէյրի Փողոց
  01/557575-373
 • ՄՕՏԸՐՆ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ղոպէյրի, Մշարրաֆիյյէ/Ղոպէյրի Փողոց
  01/557373
 • ՆԻՒ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Հարէթ Հրէյք, Օտէյմի Փողոց
  01/277356
 • ՇԻՐԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Հարէթ Հրէյք, Րուէյս, Հատի Նասրալլահ Փողոց
  01/545208
 • ՇԻՅՅԱՀ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Շիյյահ, Հասսան Քանժ Փողոց
  01/545733
 • ՍԱՆԹՐ Տ'ԻՄԱԺԵՐԻ ՄԵՏ. ՄՕՏԵՐՆ
  Հարէթ Հրէյք, Հայ Էլ Ապիատ, Էյրփորթ Հայուէյ (Airport Highway)
  01/455511
 • ՍԱՆԹՐ ՄԵՏԻՔԱԼ ՏԸ ՐԱՏԻՕ - ՊԱԱՊՏԱ
  Պաապտա, Հատաթ Մայր Պողոտայ
  05/951917
 • ՍԷՅՆԹ ԹԵՐԵԶ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Պաապտա, Մայր Պողոտայ, Ֆէյսինկ Սաքրը Քէօր Հոսփիթըլ
  05/458575 - 70/470777
 • ՐԱՀԱԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Հարէթ Հրէյք, Նիր Պանք Լիպանօ-Ֆրանսէ
  01/474810
 • ՐԻՀԱՆ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Շիյյահ, Ասաատ Էլ Ասաատ Փողոց
  01/545733
 • ՓԸՐՖԷՔԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Շիյյահ, Օլտ Սայտա Րօտ
  01/380850
 • ՓԸՐՖԷՔԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Շիյյահ, Օլտ Սայտա Րօտ
  01/380851
 • ՔԼԻՆԻԼԷՊ
  Պաապտա, Հատաթ Մայր Պողոտայ
  05/956011-12
 • ՔՈՆՖԻՏԸՆՍ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Հարէթ Հրէյք, Մուքարզէլ Փողոց
  01/558702
 • ՔԸՍԸՐՈՒԱՆ

 • ԵՈՒՍԵՄ-ԵՈՒՆԱՅԹ SPEC. D'EXPL. MED.
  Մաամըլթէյն, Ղազիր Մաամըլթէյն Րօտ
  09/853005
 • ԷԼԻԹ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ S.A.L.
  Զուք Մոսպըհ, Մայր Պողոտայ
  09/211955
 • ԷԼԻԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Զուք Մոսպըհ, Մայր Պողոտայ
  09/211955
 • ԷԼԻԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Զուք Մոսպըհ, Մայր Պողոտայ
  09/211955
 • ԺՈՒՆԻԵՀ ՄԵՏԻՔԸԼ ԷՆԷԼԻՍԻԶ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Ժունիեհ, Ժունիեհ Սքուէր
  09/915207
 • ԺՈՒՆԻԵՀ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Ժունիեհ, Ժունիեհ Սքուէր
  09/915207
 • ԼԱՊՈՐԱԹՈՒԱՐ Տ. ՇԸԼԱԼԱ
  Սահէլ Աալմա, Մայր Պողոտայ
  09/639322
 • ԼԱՔԺԸՐԵԸՍ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ժիւնիեհ, Րէտ Քրոս Փողոց
  09/933588
 • ԼԷՊ ԹԵՍԹ
  Զուք Միքայէլ, Քահրապա Փողոց
  09/224012 Ext. 142
 • ՄԵՏԼԷՊ
  Զուք Մոսպըհ, Հայուէյ
  09/215612
 • ՄԷՄԷՐԼԷՊ
  Ժիւնիեհ, Սարպա Փողոց
  03/217844
 • ՈԱՔԻՄ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ - ԺԻՒՆԻԵՀ
  Ժիւնիեհ, Հարէթ Սախըր Փողոց
  03/916806
 • ՈՒԱՔԻՄ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ - ԺԻՒՆԻԵՀ
  Քըսըրուան, Հարէթ Սախըր Փողոց
  09/934353
 • ՊՄՓ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Զուք Մոսպըհ, Մար Շարպէլ Փողոց
  09/225282
 • ՊՄՓ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Զուք Մոսպըհ, Մար Շարպէլ Փողոց
  09/225282-1
 • ՍԱՐՊԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ՔԼԻՆԻՔ
  Սարպա, Սարպա Հայուէյ
  09/642641
 • ՍԱՐՊԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Սարպա, Սարպա Հայուէյ
  09/638881-2
 • ՍԷՆ ՇԱՐՊԷԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Պուար, Սէն Թաքլա Փողոց
  09/440427
 • ՍԷՆ ԹԵՐԵԶ ՍԷՆԹԸՐ
  Ժիւնիեհ, Ալ Սարայ Փողոց
  09/642784-5
 • Տ. ԷԼԻԹ ԹԱԼԷՊ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Հարէթ Սախըր, Սուփըր Մարքէթ Ֆահըտ
  09/831318 Ext. 104
 • Տ. ԷԼԻԹ ԹԱԼԷՊ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Հարէթ Սախըր, Ֆուատ Շըհապ
  09/830031
 • ՐԷԶԻՒՍ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ղազիր, Սի Սայտ
  09/855809
 • Ն

 • ՆԱՊԱԹԻՅԷ

 • ՆԱՊԱԹԻՅԷ

 • ԱԼ ՀԱՅԱԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Նապաթիյէ, Մահմուտ Ֆաքիհ
  07/767878
 • ՇԻՖԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Նապաթիյէ, Սքուէր
  07/764034
 • ՍԱՊՊԱՀ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Նապաթիյէ, Մարժաաիյուն Փողոց
  07/761947
 • ՍԱԼԱՄ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Նապաթիյէ, Փլաս Սանթրալ
  07/764506
 • ՆՕՐԹ ԼԵՊԱՆՈՆ (ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԼԻԲԱՆԱՆ)

 • ԹՐԻՓՈԼԻ

 • ԱՏՀԱՄԻ ԷՏՎԷՆՍՏ ՕՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Թրիփոլի, Մոնլա Մայր Պողոտայ
  06/602896
 • ԱԼ ՄԻՆԱ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Թրիփոլի, Շիրաա Սքուէր
  06/215551
 • ԱԶԶԱՄ ՄԱԽԼՈՒՖ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Թրիփոլի, Մատարէս Փողոց
  06/440679
 • ԱՅ-ԼԷՊ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Թրիփոլի, Ալ Թոլ, Ազմի Փողոց
   
 • ԱՐՔ ՐԱՏԻՕ ՔԼԻՆԻՔ
  Թրիփոլի, Աաշիր Ալ Տայյէհ
  06/411600
 • ԷԼ ՊԱՊԱ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ
  Թրիփոլի, Ժըմմէյզըդ Փողոց
  06/438011
 • ԺԸՍՐ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Թրիփոլի, Ազմի Փողոց
  06/610809-320
 • ԼԱՊՈՐԱԹՈՒԱՐ Տ'ԱՆԱԼԻԶ ՄԵՏԻՔԱԼ Տ. ՍԱՄԻՐ ՂԱՆԷՄ
  Թրիփոլի Պուլվար, Նիր Պիպլոս Պէնք (Պիպլոս դրամատան մօտ)
  03/188576
 • ԼԷՅԶԸՐ ՎԻԺԸՆ ԹՐԻՓՈԼԻ
  Թրիփոլի, Մայր Պողոտայ, Աշիր Էլ Տայէ Փողոց
  06/426107
 • ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԷՊ ՖՕՐ ԷՆԷԼԻՍԻԶ - ԱՇԳԱՐ
  Թրիփոլի, Նըժմեհ Փողոց
  06/435241
 • ՄԸՐՔՊԱՈՒԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ԷՆՏ ՄՈԼԵՔԻՒԼԸՐ
  Թրիփոլի Պուլվար
  06/444442
 • ՄԻՏԸԼ ԻՍԹ ՄԵՏ ԼԷՊ
  Թրիփոլի, Ժըմմէյզըդ, Ալ Մաարատ Փողոց
  03/635040
 • ՄՕՏԸՐՆ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ ՕՖ ԹՐԻՓՈԼԻ
  Թրիփոլի, Մար Մարուն Փողոց
  06/441040
 • ՊԱՅՏԱԱ ՄՈՒՐԱՏ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Թրիփոլի, Րաֆիք Ֆաթթալ Փողոց
  06/443808
 • ՍԷՆԹԸՐ ՕՖ ՏԱՅԵԿՆՈՍԻՍ ՔԱՆԺ
  Թրիփոլի, Ազմի Փողոց
  06/433013
 • Տ. ԱԼՊԷՐԹ ԱԶԱՐ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Թրիփոլի, Ալ Մաարատ Փողոց
  06/445455
 • ՔԱՐԻՄԷՀ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Թրիփոլի, Լիպըրթի Փողոց
  06/435714
 • ՕԼԱ ԱՀՏԱՊ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Թրիփոլի, Միւնիսիփըլ Սթէտիըմ
  06/441513
 • ՖԱԹԷՆ ԱՅՈՒՊԻ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Թրիփոլի, Ազմի Փողոց
  06/424202
 • ԶՂԱՐԹԱ

 • ՀԷԼԹ ՔԷՅՐ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Զղարթա, Ալ Աքպէ Մայր Պողոտայ
  06/667156 Ex. 33
 • ՍԷՆ ՇԱՐՊԷԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Զղարթա, Ալ Աքպէ Մայր Պողոտայ
  06/667156 Ex. 34
 • ՊԱԹՐՈՒՆ

 • ԹԱԼԷՊ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Պաթրուն, Հոսփիթալ Փողոց
  06/742222
 • ԽՈՒՐԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԷՊ
  Պաթրուն, Պաթրուն Հոսփիթալ Փողոց
  06/740020
 • ՏԱՂԷՐ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Պաթրուն, Տաուրա Փողոց
  06/744999
 • ՔՈՒՐԱ

 • ԱԼ ԻՆԱԹԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Քուսպա, Ալ Քապէ Հայուէյ
   
 • ԷՏՎԷՆՍՏ ԻՄԷՃԻՆԿ ՍԷՆԹԸՐ
  Քուսպա, Մայր Պողոտայ
  06/510110
 • ԷՔՍ-ՐԷՅ ՄՕՏԱԼԻԹԻԶ
  Քֆարսարուն, Մայր Պողոտայ
  06/950307
 • ՍԷՆ-ԼԻՒՔ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Քուսպա, Մայր Պողոտայ
  06/511454
 • ՔՈՒՐԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ամեուն, Սիտըրզ Փողոց
  06/950715
 • Ս

 • ՍԱՈՒԹ ԼԵՊԱՆՈՆ (ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԼԻԲԱՆԱՆ)

 • ՍԱՅՏԱ

 • ԱԼ ԱՄԱՆ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Սայտա, Ալ Սարայ Փողոց
  07/752027
 • ԱԼ ՔԱՐԻՄ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ (K.M.L.)
  Սայտա, Իսքանտարանի Փողոց
  03/170065
 • ԱՈՒՔԱԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Սայտա, Րիատ Էլ Սոլհ
  07/722466
 • ՊԱՍԻԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Սայտա, Էլ Նժասսա Փողոց
  07/753782
 • ՀՈՒՐԻ ՀԻՐԻՆԿ ՍԷՆԹԸՐ - ՍԱՅՏԱ (ՔԱԹԱՀՕ)
  Սայտա, Մայր Պողոտայ
  07/752732
 • ԼԷՅԶԸՐ ՎԻԺԸՆ - ՍԱՅՏԱ
  Սայտա, Մոսթաֆա Սաատ Փողոց
  07/725724
 • ԷՍ ԷՄ ԷՍ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Սայտա, Մաարուֆ Սաատ Պուլվար
  07/755271
 • ԷՍ ԷՄ ԷՍ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Սայտա, Մաարուֆ Սաատ Պուլվար
  07/755271
 • ՍՈՒՐ

 • ԱԼ ՄԱՇՐԸՔ ՄԵՏԻՔԸԼ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Սուր, Ժալ Էլ Պահըր
  07/351309
 • ԱԼ ՄԱՇՐԸՔ ՄԵՏԻՔԸԼ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Սուր, Ժալ Էլ Պահըր
  07/349368
 • ՊԷՅՏՈՒՆ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Սուր, Մայր Պողոտայ
  07/343006
 • ՔԷՅՐ ԱՆԱԼԻԹԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Սուր, Միւսիսիփալիթի (քաղաքապետարանի) Փողոց
  07/351032
 • ՍԻՄԱ ԿՐՈՒՓ (ԼԷՊ)
  Սուր, Մայր Պողոտայ-Սայտա
  07/351363-4
 • ՍԻՄԱ ԿՐՈՒՓ (ՐԱՏԻՕ)
  Սուր, Մայր Պողոտայ-Սայտա
  07/343860-1
 • ՏԵԼԹԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Սուր, Ժալ Էլ Պահըր Փողոց
  03/362884
 • ԼԱՔԻՍ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Սուր, Սենեկալ Փողոց
  07/742730
 • Պ

 • ՊԱԱԼՊԷՔ-ՀԸՐՄԸԼ

 • ՊԱԱԼՊԷՔ

 • ԺԱՄՄԱԼ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Պաալպէք, Հաժժար Փողոց
  08/370649
 • ՊԷՅՐՈՒԹ

 • ՊԷՅՐՈՒԹ

 • ԱԼ ՐԱԷՏ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԷՊ-ՐԱՏԻՕ
  Համրա, Ապտէլ Ազիզ Փողոց
  01/745075
 • ԵԱՄՈՒԹ ՀԻՐԻՆԿ ՍԷՆԹԸՐ
  Պարպիր, Ֆէյսինկ Պարպիր Հոսփիթալ
  01/662360 - 01/667005
 • ԶԱՐԻՖ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Զարիֆ, Իսթիքլալ Փողոց
  01/736086
 • ԷՇՐԷՖԻԷ ՊԱՅՈՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Էշրէֆիէ, Սէսսին Սքուէր
   
 • ԺԱՊՐ ԷՆՏ ՂՈՐՐԱ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Էշրէֆիէ, Սիուֆի, Ամին Ժըմայէլ Փողոց
  01/398636-7
 • ԻԹԱՆԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Քորնիշ Էլ Մազրաա, Մայր Պողոտայ
  01/651546
 • ԼԱՊՈՐԱԹՈՒԱՐ ՏԻՒ ՊՈՒԼՎԱՐ
  Պատարօ, Սամի Էլ Սոլհ Պուլվար
  01/388911
 • ԼԱՊՈՐԱԹՈՒԱՐ ՏԻՒ ՄԻՒԶԷ
  Պատարօ, Տամասքըս Պողոտայ
  01/615871
 • ԼՅԶԸՐ ՎԻԺԸՆ ՀԱՄՐԱ
  Համրա, Մայր Պողոտայ, Ֆէյսինկ Էյ Եու Էյչ
  01/736777
 • ԼԸ ՔԷՓ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Էշրէֆիէ, Րըմէյլ - Ֆէյսինկ Սէն Ժորժ Հոսփիթալ
  01/567540
 • ԼԸ ՔԷՓ ՐԱՏԻՈԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Էշրէֆիէ, Րըմէյլ - Ֆէյսինկ Սէն Ժորժ Հոսփիթալ
 • ԽԱԼՏԷ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Խալտէ Հայուէյ
  05/801971
 • ԽԱԼՏԷ ՄՕՏԸՐՆ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Խալտէ Հայուէյ
  03/245483
 • ԽԱԼՏԷ ՐԱՏԻԼՈՃԻ ՍԷՆԹԸՐ
  Խալտէ Հայուէյ
  05/801971
 • ՀԱԺ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Համրա, Մաամարի Փողոց
  01/347107
 • ՀԱՄՐԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Համրա, Համրա Փողոց
  01/340710
 • ՀՈՒՐԻ ՀԻՐԻՆԿ ՍԷՆԹԸՐ - ՀԱՄՐԱ (ՔԱԹԱՀՕ)
  Համրա, Ապտէլ Ազիզ Փողոց
  01/344773
 • ՃԵՖԻՆՈՐ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Մար Իլիաս, Մայր Պողոտայ
  01/312802
 • ՄԱԱԶ ԺԵՆԵՐԱԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Թարիք Ժտիտեհ - Մայր Պողոտայ
  01/825522
 • ԷՄ ԷՅ ՓԻ (MAP) ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Համրա, Մաամարի Փողոց
  01/749818
 • ՄԱՐ ԻԼԻԱՍ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Մար Իլիաս, Ալ Րաուաս Փողոց
  01/705638
 • ՄԱՐ ԻԼԻԱՍ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Մար Իլիաս, Ալ Րաուաս Փողոց
  01/705638
 • ՄԱՐՔԱԶԻՅԱ ՔԼԻՆԻՔ
  Պէյրութ, Մատըր Կիլաս
  01/991231-8
 • ՄԵՏԻԼԷՆՏ
  Ժնահ, Ատնան Ալ Հաքիմ Փողոց
  01/841307
 • ՄԻՔԱԹԻ ԼԷՊ
  Թարիք Ժտիտեհ, Աֆիֆ Ալ Թիպի Փողոց
  01/306712
 • ՄԻՔԱԹԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ԻՄԷՃԻՆԿ
  Թարիք Ժտիտեհ, Աֆիֆ Ալ Թիպի Փողոց
  01/306712
 • ՄՈՒԱՈՒԱՏ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Պէյրութ, Մուաուատ Մայր Պողոտայ
  01/540744
 • ՆԷՇԸՆԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Քորնիշ Էլ Մազրաա, Մազրաա Պուլվար
  01/313513
 • ՆԻՒՔԼԻԸՐ ՄԵՏ ՍԷՆԹԸՐ - ՐԻՇԱՐ ՏԱՈՒ
  Պատարօ, Սամի Էլ Սոլհ Փողոց
  01/380045
 • ՊԱՆՆԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Պէյրութ, Իսթիքլալ Փողոց
  01/342759
 • ՊԻ ՍԻ ԷԼ - ՊԱՅՈՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՔԼԻՆԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Պէյրութ, Մար Իլիաս
  03/756624
 • ՊԷՅՐՈՒԹ ԼԱՍԻՔ ՍԷՆԹԸՐ
  Պիր Հասան, Պիր Հասան Փողոց
  70/301011
 • ՊԱՅՈՄԵՏԻՔԱ ԼԷՊ
  Պէյրութ, Մոքաուամա Ուա Թահրիր Փողոց
  01/549718
 • ՊԱՅՈԹԵՔ ՔԼԻՆԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Պէյրութ, Րիատ Էլ Սոլհ Փողոց, Էշրէֆիէ Ֆէյսինկ Հտֆ.
  01/991891
 • ՊՈՒԼՎԱՐ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Պատարօ, Սամի Էլ Սոլհ Պուլվար
  01/388911
 • ՍԵՄԱ (ԼԷՊ)
  Էշրէֆիէ, Պշարա Էլ Խուրի Փողոց
  01/666801
 • ՍԵՄԱ (ՐԱՏԻՕ)
  Էշրէֆիէ, Պշարա Էլ Խուրի Փողոց
  01/666801
 • ՍԱՆԹՐ ԼԻՊԱՆՕ-ՖՐԱՆՍԷ
  Պիր Ալ Ապըտ, Պիր Ալ Ապըտ Փողոց
  01/273029
 • ՍԷՆ ԺՈԶԷՖ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Էշրէֆիէ, Տոմինիք Այուպ Փողոց
  01/613616-7-8-9
 • ՍԷՆ ԺՈԶԷՖ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Էշրէֆիէ, Տոմինիք Այուպ Փողոց
  01/613616-7-8-9
 • ՍԷՆ ՄԱՐՔ ՄԵՏԻՔԸԼ ԷՆՏ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ - ԷՇՐԷՖԻԷ
  Էշրէֆիէ, Ժիթաուի Փողոց
  01/566222 - 01/576565
 • ՍԱՔԻԸԹ ԷԼ ԺԱՆԶԻՐ (ԼԷՊ)
  Այն Էլ Թինեհ, Սաքիըթ Էլ Ժանզիր Սքուէր
  01/802066
 • ՍԱՔԻԸԹ ԷԼ ԺԱՆԶԻՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Այն Էլ Թինեհ, Սաքիըթ Էլ Ժանզիր Սքուէր
  01/802066
 • ՍԸՐՃ ՄԵՏ ՈՒԱՆ ՏԷՅ ՔԼԻՆԻՔ
  Պէյրութ, Էլ Ուզաաի Փողոց
  01/661226
 • ՎԻԺԸՆ ՔԷՅՐ ՍԷՆԹԸՐ (ՀԱՄՐԱ ԱՅ ՍԷՆԹԸՐ)
  Համրա, Րաս Պէյրութ
  03/650109
 • ՏԱՐ ԷԼ ՀԱՈՒՐԱԱ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Պիր Ալ Ապըտ, Ապպաս Մուսաուի Փողոց
  01/277792
 • ՏԱՔԹԸՐԶ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Րաս Պէյրութ, Քէյրօ Փողոց-Ֆէյսինկ ԷՅ ԵՈՒ ՊԻ
  01/742135 - 01/344311 - 01/744028
 • ՏԱՔԹԸՐԶ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Համրա, Ապտէլ Ազիզ Փողոց
  01/360260-221
 • ՓԻ ԷՅՉ ՏԻ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Քորնիշ Էլ Մազրաա, Նիր Ալ Րիֆաաի
  01/300932
 • ՓԼԷՆԸԹ ԼԷՊ
  Նուէյրի, Մայր Պասթա Փողոց
  01/658681
 • ՖՈՆԹԱՆԱ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Համրա, Ապտէլ Ազիզ Փողոց
  03/577444
 • ՊԵՔԱ

 • ՈՒԷՍԹ (ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ) ՊԵՔԱ

 • ԱԼՈՒԱՆ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ժուպ Ժըննին, Քամէտ Էլ Լօզ Փողոց
  08/661102
 • ՐԻԱՏ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Ժուպ Ժըննին, Մայր Պողոտայ
  08/660694
 • ԶԱՀԼԷ

 • ԱԼ ԽԱԼԻԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻԶ
  Այնճար, Մայր Պողոտայ
   
 • ՀԷԼԹ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ (ԼԷՊ)
  Շթորա, Մայր Պողոտայ
  03/770386
 • ՀԷԼԹ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ (ՐԱՏԻՕ)
  Շթորա, Մայր Պողոտայ
  03/770386
 • ՄԵՏԻՔԸԼ ՔԷՅՐ ՍԷՆԹԸՐ - ԶԱՀԼԷ (ԼԷՊ)
  Զահլէ, Հայուէյ
  08/825000
 • ՄԵՏԻՔԸԼ ՔԷՅՐ ՍԷՆԹԸՐ - ԶԱՀԼԷ (ՐԱՏԻՕ)
  Զահլէ, Հայուէյ
  08/825005
 • ՇԹՈՐԱ ՔԼԻՆԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Շթորա, Ֆէյսինկ Շթորա Փարք Հօթէլ
  08/542227
 • ՊԵՔԱ ՄԵՏԻՔԸԼ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ
  Զահլէ, Հաուշ Էլ Ումարա Փողոց
  08/806015
 • ՍԷՆ ԺՈՐԺ ԼԱՊՈՐԱԹՈՐԻ - ԶԱՀԼԷ
  Հաուշ Էլ Ումարա, Սթար Կէյթ Փողոց
  08/804230
 • ՍԷՆ ՇԱՐՊԷԼ ՏԱՅԵԿՆՈՍԹԻՔ ՍԷՆԹԸՐ - ՍԻ ՏԻ ՍԻ
  Էլ Քարաք Հայուէյ
  08/932310