ԱՖՀԻԼ Ֆոնտ-ը կը ծառայէ իբրեւ նպաստի կարեւոր աղբիւր՝ համալսարանական եւ դպրոցական ծախսերու: Ֆոնտին կատարուած տարեկան նուէրներ՝ շրջանաւարտներէ, ուսանողներէ, ծնողներէ եւ բարեկամներէ կը ծառայեն դպրոցական եւ համալսարանական ուսանողներու եւ անոնց մտային կազմաւորումին:
Ֆոնտին հիմնական աղբիւրը՝ ԱՖՀԻԼ-ի տարեկան հասոյթն է:

AFHIL University Fund

Click here for the Online Application Form

AFHIL Students Fund

> Download Application Form