Ինչո՞ւ քայլակը վտանգաւոր է փոքրիկներու համար. վնասուածքաբան

Քայլակը բոլորովին անվտանգ չէ մանուկին առողջութեան համար: Այս մասին Վնասուածքաբանութեան եւ օրթոփետիք գիտահետազօտական կեդրոնի մանկաբուժական օրթոփետիք եւ վնասուածքաբանութեան բաժանմունքի վարիչ Արա Այվազեան նշած է. Քայլակին մէջ մանուկը ուղղահայեաց դիրքով կը սկսի շատ աւելի կանուխ տեղաշարժիլ եւ հետեւաբար, օրկանիզմը պատրաստ չ՛ըլլար այդ ծանրաբեռնուածութեան: «Ես խորհուրդ չեմ տար քայլակի օգտագործումին: Ատոր միակ առաւելութիւնը ծնողներու հանգստութիւնն է: Այսինքն՝…

Ինչպէ՞ս պէտք է սնանի աշակերտը մտաւոր ունակութիւններու բարելաւման համար. Մանկաբուժի խորհուրդներ

Որոշ ծնողներ իրենց աշակերտ զաւակներուն մեծ քանակութեամբ քաղցր ըմպելիքներ կու տան կարծելով, որ շաքարը կ՛օգնէ անոնց՝ մտաւոր ունակութիւններու բարելաւումին: Իրականութեան մէջ, առողջութեան պահպանման եւ ուսման մէջ յաջողութիւններու հասնելու համար, անհրաժեշտ է ոչ թէ շաքար, այլ առողջ սնունդ, որուն մէջ կ՛ընդգրկուին սպիտակուցներ, ճարպեր եւ ածխաջուրեր, կը պնդէ մանկաբուժ Մարի Դարակչեան: Մասնագէտին խօսքով՝ չ՛արժեր դպրոց գացող փոքրիկին…