Մեր Լեարդին Վնասակար 4 Գործօններ

Ալքոլը՝ լեարդին միակ թշնամին չէ: Կարգ մը անվնաս կարծուող սովորութիւններ կրնան նոյնքան վնաս հասցնել լեարդին: Վիթամիններ ստանալը Շատեր կը կարծեն, որ վիթամիններու յաւելումներ օգտագործելով՝ լաւ բան կ՛ընեն իրենց առողջութեան համար: Սակայն, վիթամին A-ի եւ վիթամին B3-ի բարձր քանակը բացասաբար կ՛ազդէ լեարդին վրայ: Այդ իսկ պատճառով, մասնագէտները կը յանձնարարեն օգտակար նիւթերը սնունդէն ստանալ։ Հետեւաբար, սննդակարգը կարելի եղած…

Քլորացուած Լողաւազանները Անվտա՞նգ՝ Քորոնա Ժահրի Տարածման Տեսանկիւնէն

Բոլոր կանոններուն համապատասխան, քլորացուած ջուրը հանրային լողաւազաններու մէջ կը չէզոքացնէ SARS-CoV-2 քորոնա ժահրի գրեթէ բոլոր մասնիկները, վկայած է Լոնտոնի Imperial College-ի հետազօտութիւնը: Ժահրին կենսունակութիւնը մարդու օրկանիզմէն դուրս կախեալ է շրջապատի տեսակէն, ջերմաստիճանէն, խոնաւութեան աստիճանէն եւ այլ պայմաններէ: Աւելի կանուխ, ժահրային մասնիկներ յայտնաբերուած էին կեղտոտ ջուրերու մէջ, որմէ ետք գիտնականները որոշած էին ստուգել քլորացուած ջրաւազաններու անվտանգութիւնը,…