Ինչո՞վ Օգտակար Է Կաղամբը Առողջութեան Համար

Կարելի՞ է արդեօք կանոնաւոր ձեւով օգտագործել կաղամբը: Կաղամբը կը պարունակէ շարք մը վիթամիններ եւ հանքանիւթեր՝ C, A, K, B վիթամինները, «պեթաքարոթին»ը, «քալսիում»ը, եւ «մակնիզիում»ը, ինչպէս նաեւ «լիութէին» եւ «թէանին» ամինաթթուները: Կաղամբը հարուստ է նաեւ բջիջանիւթով, որ անփոխարինելի է լեարդի եւ աղիքներու առողջութեան համար: Անիկա կ՛օգնէ հեռացնելու աւելորդ քոլեսթերոլը եւ լեարդի նիւթափոխանակութեան արտադրութիւնը, հետեւաբար կաղամբը մեր…

Ի՞նչ Հիւանդութիւն Ցոյց Կու տայ Քիթէն Արիւնահոսութիւնը

Քիթէն արիւնահոսութիւնը կրնայ ըլլալ լեարդի վտանգաւոր վիճակի նշաններէն մէկը, որու պարագային այս օրկանին մէջ ճարպի մեծ քանակ կը կուտակուի: Լեարդի ճարպակալումը կրնայ զարգանալ քանի մը պատճառներով, որոնց շարքին է ալքոլի շատ օգտագործումը: Լեարդին մէջ կը կուտակուին ալքոլի քայքայումէն ետք մնացած վնասակար նիւթերը, եւ ատոնք կրնան վնասել լեարդին բջիջները, որու պատճառով լեարդը դիւրութեամբ կը բորբոքի, վատօրէն…