Ինչպիսի՞ Խմիչքներ Օգտակար Են Լեարդին Համար

Որոշ խմիչքներ կրնան օգնել վերականգնելու լեարդի գործառոյթը, յայտնած է սննդաբան եւ «կասթրոէնթերոլոկ» Ալինա Պուտաքովսքայա: Մասնագէտը նշած է, որ նման խմիչքներ հիմնականին մէջ ստեպղինի եւ դդումի հիւթեր կը ներառեն: Ստեպղինը, ինչպէս բոլոր նարնջագոյն եւ դեղին բանջարեղէնները, հարուստ են «քարոթինոիտ»-ներով, որ կը նուազեցնեն լեարդին վրայ «թոքսին»-ներու վնասակար ազդեցութիւնը: Մասնագէտին համաձայն, օրուան ընթացքին, կարելի է խմել 250 միլիլիթր…

Ինչպէ՞ս Յաղթահարել Քաղցրի Հանդէպ Հակումը

Շատ մարդիկ աւելորդ կշիռք ունին եւ ոչ մէկ ձեւով կը յաջողին նիհարնալ, որովհետեւ շատ քաղցր կը սիրեն: Ինչպէ՞ս կարելի է յաղթահարել այս ձգտումը: Սննդաբան Ռուճութա Տիվեքար այս մասին քանի մը խորհուրդներ տուած է։ Անոր խօսքով՝ նախ պէտք է գիտնալ բնական անօթութիւնը զանազանել սնունդի նկատմամբ անցողական ձգտումէն, որ շատ յաճախ հոգեբանական ծագում կ՛ունենայ: Շատ պարագաներու, մարդիկ…