Հետազօտողներ կը բացայայտեն դեռահասներու վաղ մահացութեան անսպասելի պատճառը

Այժմ, ոչ հազուադէպ, վաղաժամ կը մահանան նաեւ երիտասարդները։ Մեր օրերուն ընկերային յարաբերութիւններու անբաւարարութիւնը վերածուած է առողջապահական խնդիրի։ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու գլխաւոր բժշկական խորհրդատուն զայն կոչած է «համաճարակ»։ Միայնութիւնը եւ մեկուսացումը նոյնը չեն։ Մեկուսացումը քիչ թէ շատ յստակ չափանիշներ ունի՝ ընտանիքի բացակայութիւն, հազուադէպ յարաբերութիւններ շրջապատի հետ։ Միայնութիւնը ենթակայական հասկացողութիւն է։ Մարդ կրնայ առանձին ապրիլ եւ ինքզինք…