Արթրիտի ախտանիշները, պատճառները եւ բուժումը մեծապէս կը տարբերին

Արթրիտի ախտանիշները, կախեալ տեսակէն, կրնան զարգանալ աստիճանաբար կամ յարկածակի կերպով: Արթրիտը յաճախ քրոնիք հիւանդութիւն կը նկատուի: Ախտանիշները կրնան յառաջանալ եւ անհետանալ կամ ժամանակի ընթացքին պահպանուիլ: Այնուամենայնիւ, ոեւէ անձ, որ կը զգայ հետեւեալ չորս հիմնական նախազգուշական նշաններէն որեւէ մէկը, պէտք է դիմէ  բժիշկի. 1.Ցաւ. արթրիտի պատճառած ցաւը կրնայ ըլլալ յարատեւ կամ ի յայտ գալ եւ անհետանալ:…