Օլիկոարթրիտը կ՛ախտորոշուի մինչեւ 16 տարեկան մանուկներու եւ դեռահասներու մօտ

Օլիկոարթրիտը կը յատկանշուի յօդերու կարծրութեամբ եւ ուռեցքով, յաճախ ախտահարելով մեծ յօդերը: Անիկա կ՛ախտորոշուի մինչեւ 16 տարեկան փոքրիկներու եւ անչափահասներու մօտ: Մինչ օլիկոարթրիտի որոշ պարագաներ ժամանակի ընթացքին կը լուծուին, ուրիշներ կրնան զարգանալ եւ տարածուիլ մարմնի նոր բաժիններու մէջ հասուն տարիքին: Բուժումը զգալիօրէն կը նուազեցնէ ախտանիշները եւ կը կանխէ յօդերու վնասումը: Ի՞նչ է Օլիկոարթրիտը Օլիկոարթրիտը, որ նաեւ…

Ախտորոշումէն եօթ տարի առաջ քաղցկեղի մասին նախազգուշացնող սպիտակուցներ արեան մէջ

Ամերիկեան Oxford Population Health ընկերութեան կատարած երկու հետազօտութիւններուն ընթացքին, արեան մէջ յայտնաբերուած են սպիտակուցներ, որոնք ախտորոշումէն աւելի քան եօթ տարի առաջ կրնան ահազանգել մարդու օրկանիզմին մէջ քաղցկեղի առկայութեան մասին: Գիտնականները յայտնաբերած են 618 սպիտակուցներ, որոնց շարքին խումբ մը մարդոց 107 սպիտակուցներ՝ առնչուած քաղցկեղի 19 տարբեր տեսակներու հետ: Հետազօտողներու խումբը բացայայտած է, որ այս սպիտակուցները կրնան…