• ՄԱԿԱՆՈՒՆ
  ԱՆՈՒՆ
  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
  ՀԵՌԱՁԱՅՆԻ ԹԻՒ
  ՀԱՍՑԷ
  ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ
  ԵԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
 • Ա

 • Աբրահամեան
  Նազարէթ
  Կանանց-Ծննդաբերութեան
   Բջիջային: 03/267782
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/261032
  Lebanese Canadian; Ապու Ժաուտի
   
 • Ադամեան
  Րաֆֆի
  Տարրալուծարանագէտ
   Բջիջային: 03/541655
   
   
 • Ադամեան
  Վարդան
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 01/902373 Բջիջային: 03/332025
  Պուրճ Համուտ հեռ.01/260170
   
 • Ազնաւուրեան
  Պետրոս
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 04/412034 - 04/418190 Բջիջային: 03/396516
  Նաքքաշ հեռ. 04/418190 - 04/412034
   
   
 • Ալէքսանեան
  Միսաք
  Սրտաբան
  Բնակարան: 04/721303 Բջիջային: 03/893507
  Զալքա հեռ. 01/881182 - 01/893507
  Ապու Ժաուտէ; Հարուն
 • Աղաճանեան
  Րոպին
  Բեկաբուժ-Վիրաբուժ-Ոսկրաբուժ
   Բջիջային: 03/838331
  Տորա հեռ. 01/268919
  Հարուն; Middle East Institute of Health, Պսալիմ
 • Այնթապլեան
  Յարութիւն
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/028974
  Պուրճ Համուտ
   
   
 • Այզարանի
  Քամիլ
  Ընտանիքի Բժշկութիւն
  Բնակարան: 05/455510 Բջիջային: 03/810791
  Մանսուրիէ հեռ. 04/530531
  CMC, Քլեմանսօ; Թրատ; Պելվիւ
 • Ապաճեան
  Ժէրար
  Հիւսուածքային Ախտաբան
  Բնակարան: 04/722249 Բջիջային: 03/357763
  Էշրէֆիէ, Hotel-Dieu de France հեռ. 01/615300 ext. 8750
  Hotel-Dieu de France
 • Առաքելեան
  Յովիկ
  Կանանց-Ծննդաբերութեան
  Բնակարան: 04/521686 Բջիջային: 03/669100
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/256133
  Պիթար; Հայըք
 • Ասատուրեան-Աֆարեան
  Այտա
  Մանկաբուժ (ճամբորդած)
   
   
   
   
 • Ասատուրեան-Տօնապետեան
  Ռոզա
  Տարրալուծարանագէտ
  Բնակարան: 04/523609 Բջիջային: 03/583483
  Analytical Testing Laboratory
   
   
 • Ասողլեան
  Աւետիս
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 01/688396 Բջիջային: 03/412818
  Նիւ Ռաուտա հեռ. 01/688396
  Էրզ
   
 • Ատուրեան
  Գլարիս
  Ստամոքս-Աղիքային Հիւանդութիւններ
   Բջիջային: 03/768585
  Notre Dame du Liban Hospital, Jounieh հեռ. 09/937401/5 ext. 8588 Beirut Hariri Hospital հեռ. 01/830000 ext. 1057
   
 • Արապեան-Նազլեան
  Սոնա
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 01/875026 Բջիջային: 03/716845
  Զալքա
   
   
 • Արթինեան
  Պօղոս
  Ներքին Հիւանդութիւններու
  Բնակարան: 01/378697 Բջիջային: 03/647877
  Պուրճ Համուտ
   
 • Արսլանեան
  Հրայր
  Կանանց-Ծննդաբերութեան
  Բնակարան: 04/913564 Բջիջային: 03/680109
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/264613 - 01/263800
  Ապու Ժաուտէ; Պիթար
   
 • Արփաճեան
  Իրինա
  Կանանց-Ծննդաբերութեան
   Բջիջային: 03/553895
  Տորա
  Հայըք; Պիթար; Հայաթ; Lebanese Canadian
 • Արփաճեան
  Միսաք
  Ընդհանուր Վիրաբուժ
   Բջիջային: 03/625190
  Տորա
  Հայըք; Պիթար
 • Աւագեան
  Լէոն
  Մանկաբուժ
   Բջիջային: 03/297717
   
  Սարհալ; Middle East Institute of Health, Պսալիմ
   
 • Աւագեան
  Ճորճ
  Վիրաբուժական Զգայազերծում
   Բջիջային: 03/310430
   
  Հայըք
   
 • Աքաչերեան
  Գարլօ
  Մանկաբուժ
  Բնակարան: 05/923299 Բջիջային: 03/653220
  Էշրէֆիէ հեռ. 01/202684
  Hotel-Dieu de France
 • Գ

 • Գազազեան
  Փաուլօ
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
   Բջիջային: 03/626473
  Տորա հեռ. 01/253264
  Սարհալ; Հարիրի; Պիթար
 • Գալուստեան-Աուն
  Շողիկ
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
   Բջիջային: 03/820180
  Karakol Druze հեռ. 01/374221
  Հայաթ; Women's Hospital; Child and Mother Welfare Society
 • Գալուստեան
  Րաֆֆի
  Մանկաբուժ
  Բնակարան: 04/977333 Բջիջային: 03/278799
  Անթիլիաս հեռ. 04/417997
  Սարհալ; Պհաննէս
   
 • Գասպարեան-Պէշլեան
  Արինա
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/579206
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/250184
   
 • Գասպարեան
  Գէորգ
  Մանկաբուժ
   Բջիջային: 03/221107
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/243018
  Lebanese Canadian
 • Գասպարեան
  Միրէյ
  Վիրաբուժական Զգայազերծում
  Բնակարան: 09/852782 Բջիջային: 03/614049
  Քանթարի
  Lebanese Canadian
 • Գասպարեան-Ստեփանեան
  Գայեանէ
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
   Բջիջային: 03/143183
  Պուրճ Համուտ հեռ.01/243018
  Lebanese Canadian; Պիթար
 • Գասապեան-Աշքար
  Մարի
  Մորթային Հիւանդութիւններու
  Բնակարան: 01/216345 Բջիջային: 03/622788
  Մար-Մըխայէլ հեռ. 01/580044
   
 • Գասապեան
   Էլի
  Անօթային Վիրաբուժ
   Բջիջային: 03/226180
  Ժտէյտի հեռ. 01/883813
  Hotel-Dieu de France
 • Գասարճի
  Ճորճ
  Բեկաբուժ-Վիրաբուժ
  Բնակարան: 08/820698 Բջիջային: 03/334910
  Զահլէ հեռ. 08/820107
  Թէլ Շիհա; Խուրի; Իլիաս Հրաուի
   
 • Գասարճեան
  Զարեհ
  Միզասեռական Համակարգի Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/704872
  Անթիլիաս հեռ. 04/419872 - 04/419873
  Սէն Ժորժ, Աժալթուն; Ապու Ժաուտի; Սէն Ժոզէֆ
 • Գարակէօզեան
  Պետրոս
  Բեկաբուժ-Վիրաբուժ
  Բնակարան: 04/718911 Բջիջային: 03/942155
  Ապու Ժաուտի
  Ապու Ժաուտէ
 • Գարակէօզեան
  Վահէ
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
  Բնակարան: 04/419422 Բջիջային: 03/346808
  Զալքա հեռ. 01/874835
  Էրզ; Սարհալ; Հարուն
   
 • Գարայակոբեան
  Գէորգ
  Ջղային Հիւանդութիւններու
   Բջիջային: 03/469362
  Ազունիէ
   
 • Գարաճրճեան
  Պետրոս
  Սրտաբան
  Բնակարան: 01/895370 Բջիջային: 03/666068
   Տորա հեռ. 01/261217
  Հարուն
 • Գարամինասեան
  Մինաս
  Ընդհանուր Վիրաբուժ
  Բնակարան: 04/712184 Բջիջային: 03/533210
  Զալքա հեռ. 01/885829
  Հարուն; Հայըք; Սարհալ
 • Գարամինասեան
  Րաֆֆի
  Սրտաբան
   Բջիջային: 03/484141
  Զալքա հեռ. 01/885829
  Րիզգ; Ապու Ժաուտէ; Նոթր Տամ Տը Սըքուր, Ժպէյլ
   
 • Գարավերտեան
  Պօղոս
  Վիրաբուժական Զգայազերծում
  Բնակարան: 01/885030 Բջիջային: 03/746198
   
  Սէն Ժորժ, Էշրէֆիէ
 • Գարավերտեան
  Յասմիկ
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
   Բջիջային: 03/141087
   
   
   
 • Գէոմպէճեան
  Գէորգ
  Բեկաբուժ-Վիրաբուժ-Դատական Բժշկ.
   Բջիջային: 03/928752
  Զալքա հեռ. 01/878002
  Ապու Ժաուտէ
 • Գէոմպէճեան
  Զարուհի
  Վիրաբուժական Զգայազերծում
   Բջիջային: 70/816821
  Զալքա
   
 • Գոլանճեան
  Սիմօն (ճամբորդած)
  Մանկական Վիրաբուժ
   
   
   
   
 • Գունտաքճեան
  Ժագ
  Միզասեռական Համակարգի Բժշկութիւն
  Բնակարան: 05/768297 Բջիջային: 03/655133
  Սէն Շարլ հեռ. 05/953444 - 05/451100
  Սէն Շարլ
 • Գուրամաճեան
  Մատլէն
  Ստամոքս Աղիքային Հիւանդութիւններ
  Բջիջային: 03/981995
  Տորա
  Rosary Sisters, Ժըմմէյզի
 • Գրիգորեան
  Վաչէ
  Քիթ-Ականջ-Կոկորդ
  Բնակարան: 04/520916 Բջիջային: 03/357859
  Քարաքոլ Տրուզ հեռ. 01/367662
  Ալ Համշարի, Սայտա
 • Դ

 • Դարբինեան-Վարդապետեան
  Սիրուն
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բնակարան: 01/242904 Բջիջային: 03/467015
  Պուրճ Համուտ
   
   
 • Ե

 • Եափուճեան
  Կոստան
  Ստամոքս-Աղիքային Հիւանդութիւններ
   Բջիջային: 03/266097
  Պուրճ Համուտ
   
 • Երկանեան-Ղազէլեան
  Անի
  Մանկաբուժ
  Բնակարան: 01/251472 Բջիջային: 03/899623
  Պուրճ Համուտ
   
 • Զ

 • Զատիկեան
  Յարութիւն
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 04/523174 Բջիջային: 03/882919
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/248002
   
 • Է

 • Էլմաճեան
  Րաֆֆի
  Սրտաբան
   Բջիջային: 03/815037
  Այն Ռըմմէնի
  Հայաթ
 • Էճիտեան
  Գրիգոր
  Սրտաբան
  Բնակարան: 04/714569 Բջիջային: 03/213480
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/266830; Ժէլ Էլ Տիպ; Ապու Ժաուտի Հիւանդանոց
  Ապու Ժաուտի; Հարուն; Հայըք
 • Էքմէքճեան
  Կարապետ
  Ախտորոշաբանական Շողանկարում
   Բջիջային: 03/621985
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/263022
   
   
 • Թ

 • Թաշճեան
  Էլի
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/255216
  Տորա հեռ. 01/245151
   
 • Թէրզեան
  Գէորգ
  Ակնաբուժ
   Բջիջային: 03/630073
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/260547
  Սարհալ; Քլինիք Տիւ Լէվանթ
 • Թոմասեան
  Յակոբ
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/717340
  Այնճար հեռ. 08/620580
  Պեքա
   
 • Թոսունեան
  Յակոբ
  Սրտաբան
  Բնակարան: 01/877750 Բջիջային: 03/333836
  Խալիլ Պատաուի հեռ. 01/443454
   
 • Թոփուշեան
  Տիգրան
  Վիրաբուժական Զգայազերծում
   Բջիջային: 70/521720
   
  Սէն Ժոզէֆ
 • Ժ

 • Ժիլ Յակոբեան
  Րաֆֆի
  Քիթ-Ականջ-Կոկորդ
  Բնակարան: 01/900545 Բջիջային: 03/311303
   
  Lebanese Canadian; Պիթար
 • Խ

 • Խաչիկեան
  Նարինէ
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/060165
  Ազունիէ Gerletric Department
   
   
 • Կ

 • Կոստանեան
  Աբրահամ
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/625029
  Պուրճ Համուտ
   
   
 • Հ

 • Հաքիմեան
  Երուանդ
  Սրտաբան
  Բնակարան: 09/918412 Բջիջային: 03/200940
  Տորա հեռ. 01/251415 Ճիւնի հեռ. 09/641855
  Notre Dame du Liban, Ճիւնի; CMC, Քլեմանսօ
 • Ղ

 • Ղազարեան
  Արշակ
  Միզասեռական Համակարգի Բժշկութիւն
  Բնակարան: 04/419919 Բջիջային: 03/690035
  Տորա հեռ. 01/253446
  Rosary Sisters, Ժըմմէյզի; Military Hospital
 • Ղարիպեան
  Աւետիս
  Քիթ-Ականջ-Կոկորդ
  Բնակարան: 04/984714 Բջիջային: 70/680290
   
   
 • Ճ

 • Ճէրէճեան
  Յարութ
  Բեկաբուժ-Վիրաբուժ
  Բնակարան: 04/402305 Բջիջային: 71/7673365
  Հաճըն հեռ. 01/443719
   
 • Ճիւվելէքեան
  Ճորճ
  Շնչառական Համակարգ
  Բնակարան: 01/ 561074 Բջիջային: 03/497574
  Սէն Ժորժ Հիւանդանոց, Էշրէֆիէ հեռ. 01/565517
  Սէն Ժորժ, Էշրէֆիէ
 • Մ

 • Մատէյեան
  Սօսի
  Ակնաբուժ
  Բնակարան: 01/309830 Բջիջային: 03/377155
  Քորնիշ Մազրաա հեռ. 01/818349
  Սէն Ժորժ, Հատաթ
   
 • Մահսէրէճեան
  Կարապետ
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 01/259922 Բջիջային: 03/708054
  Հաճըն հեռ.01/446923
   
 • Մալաճալեան
  Վահէ-Ժիրայր
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 01/689600 Բջիջային: 03/983494
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/249140
   
   
 • Մալճեան
  Զարեհ
  Ընդհանուր Վիրաբուժ
   Բջիջային: 71/896358
  Տորա հեռ. 01/245151
  Lebanese Canadian; Տահր Էլ Պաշըք, Պիթար
 • Մանատէր
  Անթուան
  Երիկամային Հիւանդութիւններու
   Բջիջային: 03/254521
   
  Military Hospital; Պէյրութ Նաուֆալ
 • Մարկոսեան
  Վարուժան
  Մանկաբուժ
  Բնակարան: 01/896337 Բջիջային: 03/336830
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/241012
  Էրզ
 • Մկրեան-Պետոյեան
  Զարուհի
  Հիւսուածքային Ախտաբան
  Բնակարան: 01/891152 Բջիջային: 03/357457
  Սէն Ժորժ Հիւանդանոց, Էշրէֆիէ
  Սէն Ժորժ Հիւանդանոց, Էշրէֆիէ
 • Մելեքեան
  Յակոբ
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/341362
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/247156
  Հարուն; Քարանթինա; Պիթար
 • Մելիքսէթեան
  Մհեր
  Ստամոքս Աղիքային Հիւանդութիւններ
  Բնակարան: 09/220639 Բջիջային: 70/941530
  Զալքա
  CMC, Քլեմանսօ
 • Մելքոնեան
  Գաբրիէլ
  Վիրաբուժական Զգայազերծում
  Բնակարան: 04/415748 Բջիջային: 03/532413
   
  Սէյտըթ Սալամ, Էլ Քուպայաթ; Քարանթինա
 • Միսիսեան
   Յակոբ
  Ընդհանուր Վիրաբուժ
   Բջիջային: 03/268991
  Տորա հեռ. 01/245151
  Mount Lebanon; Մորպս; Մոնզըր Էլ Հաժ, Ժիյյէ
 • Միթիլեան
  Վաչէ
  Ախտորոշաբանական Շողանկարում
   Բջիջային: 03/503603
  Սէն Մարք, Զալքա հեռ. 01/895829
   
   
 • Մոմճեան
  Անիպալ
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 04/412203 Բջիջային: 03/613338
  Զալքա հեռ. 01/891831
   
   
 • Մոմճեան
  Տանի (ճամբորդած)
  Ախտորոշաբանական Շողանկարում
   
   
   
   
 • Մուրատեան
  Էմմա
  Վիրաբուժական Զգայազերծում
   Բջիջային: 70/619206
   
  Քարանթինա
   
 • Յ

 • Յակոբեան
  Սարգիս
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/312833
  Ֆանար
  Սայտէ Հիւանդանոց
   
 • Յակոբեան-Ֆուրնուզլեան
  Թամար
  Ընհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 76/452387
   
   
   
 • Յովսէփեան
  Կարօ
  Ստամոքս Աղիքային Հիւանդութիւններ
   Բջիջային: 03/637262
   
  Military Hospital; Սէն Թերեզ; Հայըք; Սէն Մարք
   
 • Ն

 • Նաքուզեան
  Լեւոն
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/262667
   
   
 • Նաճարեան
  Սապին
  Մանկաբուժ
   Բջիջային: 03/621383
   
  Սէն Ժոզէֆ
 • Նանէճեան
  Վիգէն
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
   Բջիջային: 03/214903
  Ժըմմէյզի, Աքքաուի հեռ. 01/581525
  Սէն Ժոզէֆ; Տահր Էլ Պաշըք; Ապու Ժաուտի
 • Նաշանաքեան
  Անթուան
  Ջղային Համակարգի Վիրաբուժ
  Բնակարան: 01/202052 Բջիջային: 03/278818 70/706669
  Սէն Ժորժ Հիւանդանոց, Էշրէֆիէ հեռ.01/560052
  Սէն Ժորժ, Էշրէֆիէ; Հայքալ, Թրիփոլի; Military Hospital, Պէյրութ
 • Շ

 • Շամամեան
  Րաֆֆի
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 04/913471 Բջիջային: 03/622455
  Անթիլիաս հեռ. 04/415007
   
 • Պ

 • Պալթայեան
  Գրիգոր
  Մանկաբուժ
   Բջիջային: 03/348736
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/267688
   
   
 • Պապոյեան
  Կարպիս
  Քիթ-Ականջ-Կոկորդ
  Բնակարան: 01/871223 Բջիջային: 03/345758
  Զալքա հեռ. 01/893507 - 01/881182 Notre Dame du Liban հեռ. 09/644644
  Ապու Ժաուտի; Notre Dame du Liban, Ճիւնի; Մաշրըք
 • Պապոյեան
  Իրինա
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 01/871223 Բջիջային: 70/990814
   
   
 • Պարաղսեան
  Ֆիլիփ
  Սրտաբան
  Բնակարան: 06/627176 Բջիջային: 76/855856
  Զալքա
  Notre Dame du Liban, Ճիւնի; Քլինիք Տիւ Լէվանթ; Շահին; Հայըք
   
 • Պարաղսեան-Սիմօնեան
  Մարինա
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
   Բջիջային: 70/235194
  Թրիփոլի հեռ. 06/627176
  Մունլա; Շահին
   
 • Պարտաքճեան
  Լօրիթա
  Մանկաբուժ
  Բնակարան: 04/444020 Բջիջային: 03/273686
  Զալքա հեռ. 01/874927
   
 • Պէտիրեան
  Վարուժ
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/307129
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/262795
   
 • Պետրոսեան
  Մկրտիչ
  Շնչառական Համակարգ
   Բջիջային: 03/341355
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/267110
  Ազունիէ
 • Պետրոսեան-Գարակէօզեան
  Ռուզաննա
  Հիւսուածքային Ախտաբան
   Բջիջային: 71/606938
  Beirut Arab University - BALL
   
 • Պէզիրճեան
  Րոտրիկ
  Ընդհանուր Վիրաբուժ
  Բնակարան: 04/524175 Բջիջային: 03/382849
  Հարուն Հիւանդանոց
  Հարուն; Middle East Institute of Health, Պսալիմ
 • Պէշլեան
  Գէորգ
  Մանկաբուժ
  Բնակարան: 01/250184 Բջիջային: 03/222376
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/266428
   
 • Պէքէրեճեան
  Հայկազուն
  Ջղային Հիւանդութիւններու
  Բնակարան: 01/481727 Բջիջային: 70/971601
   
  Military Hospital
 • Պօյաճեան
  Արա
  Ախտորոշաբանական Շողանկարում
   
   
  Lebanese Canadian Hospital
   
 • Պօյաճեան
  Լեւոն
  Ընտանիքի Բժշկութիւն
  Բնակարան: 04/417778 Բջիջային: 03/570662
  Զալքա
  Military Hospital
 • Պօղոսեան
  Շահէ (ճամբորդած)
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   
   
   
   
 • Ս

 • Սաատճեան
  Հրայր
  Մանկաբուժ
   
  Անթիլիաս հեռ. 04/419788
   
   
 • Սաղպազարեան
  Հրաչ
  Գեղագիտական Վիրաբուժ
   Բջիջային: 03/506530
  Զալքա հեռ. 01/877503/4 - 70/656631
   
 • Սէմէրճեան
  Գէորգ
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
    Բջիջային:03/303398
  Զալքա
  Հարուն
   
 • Սիմոնեան
  Արտաշէս
  Սրտաբան
   Բջիջային: 03/265945
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/253434
  Հայըք; Հարուն; Էրզ; Քլինիք Տիւ Լէվանթ; Ապու Ժաուտի
 • Վ

 • Վահանեան-Արուսթամեան
  Սիլվա
  Վիրաբուժական Զգայազերծում
  Բնակարան: 04/710268 Բջիջային: 03/605906
   
  Սէն Ժորժ, Էշրէֆիէ
 • Վարդապետեան
  Տիգրան
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 01/242904 Բջիջային: 03/811428
  Պուրճ Համուտ; Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւն
   
 • Վարդանեան
  Յովիկ
  Մանկաբուժ
  Բնակարան: 04/912916 Բջիջային: 03/884332
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/260561 - 01/264662
  Հարուն Հիւանդանոց
   
 • Վարդանեան-Քէշիշեան
  Գոհար
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
  Բնակարան: 01/583803 Բջիջային: 70/516744
  Պուրճ Համուտ
   
 • Տ

 • Տապաղեան
  Գրիգոր
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
  Բնակարան: 04/714677 Բջիջային: 03/867919
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/268445 - 01/242509
  Հայըք; Պիթար
 • Տաքէսեան
  Պերճ
  Մանկաբուժ
  Բնակարան: 04/912650 Բջիջային: 03/272011
  Անթիլիաս հեռ. 04/404710
  Սարհալ
 • Տաուտեան
  Պետրոս (ճամբորդած)
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   
   
   
   
 • Տէլիֆերեան
  Փօլ
  Սրտաբան
  Բնակարան: 05/920974 Բջիջային: 03/342544
  Էշրէֆիէ, Jeitawi հեռ. 01/585887
  Rosary Sisters, Ժըմմէյզի
 • Տէմիրճեան
  Անդրանիկ
  Ընդհանուր Վիրաբուժ
  Բնակարան: 04/912981 Բջիջային: 03/666846
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/256998
  Պիթար; Հայըք; Քարանթինա; Ապու Ժաուտի
 • Տէմիրճեան
  Յարութիւն
  Բեկաբուժ-Վիրաբուժ
   Բջիջային: 03/920556
  Պուրճ Համուտ
   
   
 • Տէմիրճեան-Խաչատրեան
  Նայիրա
  Մորթային Հիւանդութիւններու
  Բնակարան: 04/712613 Բջիջային: 03/537553
  Անթիլիաս հեռ. 04/414191
   
 • ՏԷմիրճեան
  Նուրիճան
  Ախտորոշական Շողանկարում
   
  Սէն Մարք Տարրալուծարան հեռ. 01/582658
  Military Hospital
   
 • Տէմիրճեան
  Սերոբ
  Շնչառական Համակարգ
  Բնակարան: 01/443128 Բջիջային: 03/804997
  Մար Մըխայէլ հեռ. 01/445832
  Ազունիէ
 • Տէր Եղիայեան
  Միրէյ
  Շաքարախտի եւ Գեղձերու
   Բջիջային: 03/777265
  Middle East Institute of Health, Պսալիմ հեռ. 04/712111
  Notre Dame Maritime, Ժպէյլ; Middle East Institute of Health, Պսալիմ
   
 • Տէր Պօղոսեան
  Բետրօ
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
  Բնակարան: 04/403653 Բջիջային: 03/271244
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/250547
  Սարհալ; Մար Եուհաննա
   
 • Տէրտէրեան-Առաքելեան
  Ժիրինէ
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
  Բնակարան: 04/521686 Բջիջային: 76/800156
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/256133
   
   
 • Տիպան-Զէյթունի
  Նորա
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/575072
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/241222
   
   
 • Տօնապետեան
  Վահրամ
  Ընդհանուր Վիրաբուժ
  Բնակարան: 04/823609 Բջիջային: 03/203533
  Զալքա հեռ. 01/879029 - 01/882913
  Էրզ; Սէն Ժան; Հայըք
 • Տուլեան
  Սերժ
  Շաքարախտի-Գեղձերու
  Բնակարան: 01/895363 Բջիջային: 03/717841
  Զալքա Սիթէ Մուսա, պլոք c, 5-րդ յարկ
  Middle East Institute of Health, Պսալիմ
 • Ռ

 • Ռագուպեան
   Էտի
  Տարրալուծարանագէտ
  Բնակարան: 04/981493 Բջիջային: 03/232774
  Սէն Մարք Տարրալուծարան հեռ. 01/582658
   
 • Ր

 • Րումուլեան
  Գարօլին
  Վիրաբուժական Զգայազերծում
  Բնակարան: 01/249658 Բջիջային: 03/444865
   
  Rosary Sisters, Ժըմմէյզի
 • Փ

 • Փամպուքճեան
  Հրայր
  Մանկաբուժ
  Բնակարան: 06/624729 Բջիջային: 03/972882
  Թրիփոլի հեռ. 06/441427
  Մազլում; Իսլամի
 • Փանճարեան
  Րաֆֆի
  Բեկաբուժ-Վիրաբուժ
   Բջիջային: 03/393549
  Հայաթ Հիւանդանոց հեռ. 01/546200 Նաժժար Հիւանդանոց հեռ. 01/340626
  Հայաթ; Նաժժար; Mount Lebanon
 • Փանոսեան
  Խաչեր
  Քիթ-Ականջ-Կոկորդ
   Բջիջային: 03/882004
  Պուրճ Համուտ հեռ. 01/257187
  Սարհալ; Քարանթինա; Պիթար
 • Փափազեան
  Գէորգ
  Ընդհանուր Վիրաբուժ
  Բնակարան: 01/339152 Բջիջային: 03/690392
  Սին-էլ-ֆիլ
  Սարհալ; Քլինիք Տիւ Լէվանթ
   
 • Փաշապէզեան
  Արմէնուհի
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
  Բնակարան: 04/411252 Բջիջային: 03/532410
   
   
   
 • Փօլատեան
  Րաֆֆի
  Շաքարախտի-Գեղձերու
  Բնակարան: 04/410217 Բջիջային: 03/708064
  Տորա հեռ. 01/254716
  Հարուն; Mount Lebanon; Հայըք
 • Ք

 • Քելեշեան
  Նորա
  Մանկաբուժ
   Բջիջային: 03/298738
  Պուրճ Համուտ
   
   
 • Քէպապճեան
  Մակի
  Հոգեբուժ
  Բնակարան: 01/269025 Բջիջային: 03/929723
  Տորա
   
 • Քէշիշեան
  Յովիկ
  Ակնաբուժ
  Բնակարան: 01/583803 Բջիջային: 03/754284
  Պուրճ Համուտ
  Military Hospital; Պիթար
 • Քէշիշեան
  Սահակ
  Սրտաբան
   Բջիջային: 03/669114
  Տորա հեռ. 01/245151
  Lebanese Canadian; Տահր Էլ Պաշըք; Ապու Ժաուտի
 • Քէօշկէրեան
  Գրիգոր
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/822023
  Զալքա
   
 • Քէօշկերեան
  Ճէմմա
  Կանանց-Ծննդաբերութիւն
   Բջիջային: 03/308921
  Անթիլիաս հեռ. 04/414191
  Ապու Ժաուտի
 • Քիլիսլեան
  Րաֆֆի
  Վիրաբուժական Զգայազերծում
  Բնակարան: 05/460145 Բջիջային: 03/314884
   
  Պաշիր Շամ, Սայտա; Ժըզզին
 • Քուրթեան
  Վաչէ
  Բեկաբուժ-Վիրաբուժ
   Բնակարան: 01/898440 Բջիջային: 03/848440
   
  Military Hospital
 • Ֆ

 • Ֆուրնուզլեան
  Լեւոն
  Ընդհանուր Բժշկութիւն
   Բջիջային: 03/295841