ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒՄԸ՝ ՊԱՏՈՒՀԱ՞Ս ԿԱՄ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ

ՏՈՔԹ․ ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ Ամուսնութիւնը որքան պարտադրող եւ հաճելի է այր մարդու եւ կնոջ կեանքի ընթացքին, նոյնքան պատասխանատու եւ անհաճոյ է ամուսնալուծումը: Ամուսնալուծման պատճառները բազմաթիւ են. ամլութիւնը, ամուսնական պարտականութիւններէ հրաժարիլը, անհաւատարմութիւնը, զոյգերէն մէկուն հիւանդութիւնը եւ վերջապէս ընտանիք կազմելու եւ պատասխանատուութիւններ կրելու զոյգերու անպատրաստ ըլլալը: Ժամանակակից երիտասարդները աւելի թեթեւամտութեամբ կը մօտենան ամուսնալուծման հարցին եւ ցաւօք միշտ…