ԿԻՐԻՆ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԱՐՄՆԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆԸ

Մեր մարմինը կը պարունակէ տեսակաւոր մետաղներ: Կիրը այս մետաղներէն մէկն է եւ ան ամէնէն շատ քանակութեամբ գտնուողն է մարմնին մէջ: Ան շատ կարեւոր է մարմնի առողջութեան համար: Մարմնին մէջ գտնուած կիրը առաւելապէս կը գտնուի ոսկորներուն եւ ակռաներուն մէջ: Ան կը գտնուի շատ քիչ քանակութեամբ ջիղերուն, հիւսուածքներուն, արեան եւ այլ հեղուկներու մէջ: Մարմնին մէջ կայ 1,2-1,4…