ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ COVID19-Ի ԴԷՄ ՊԱՏՈՒԱՍՏՆԵՐՈՒ ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏՈՒԹԻՒՆԸ ՃՇԴՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

Երբ խօսքը կը վերաբերի պսակաձեւ ժահրին դէմ մշակուած պատուաստներու արդիւնաւէտութեան մասին, ապա ընդհանրապէս կը նշուին բարձր տոկոսներ, որոնք շատ ալ հասկնալի չեն:   Ինչպէ՞ս կը ճշդեն պատուաստին արդիւնաւէտութեան տոկոսը Երբ կ՚ըսուի, որ պատուաստը որոշ տոկոսով արդիւնաւէտ է Covid 19-ի դէմ, կը նշանակէ, որ անիկա նոյն համեմատութեամբ կը նուազեցնէ վարակուելու վտանգը՝ հիմնուելով կամաւորներու վրայ կատարուած փորձարկումներու…