Ի՞ՆՉ Է ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆԸ

ՏՈՔԹ․ ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ Առողջութիւնը հարստութիւն մըն է, զոր կը ստանանք ծնունդով եւ անխղճօրէն կը վատնենք կեանքի ընթացքին: Ան բնական վիճակ մըն է, երբ մարմնի բոլոր օրկանները կ՚աշխատին բնականոն եւ անձը չի զգար անոնց գոյութիւնը: Փօլ Պրէյկը իր «Սիրտ» գիրքին մէջ կը գրէ.- «Արարիչը ձեզի պարգեւած է ամենահիանալի մեքենան, ձեր մարմինը։ Ան ունի երբեք կանգ…