ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՄԻՆՉԵՒ 15 ՏԱՐԵԿԱՆ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒ ԼՍՈՂՈՒԹԵԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան (WHO) տուեալներով` բնակչութեան 5%-էն աւելին կամ 466 միլիոն հոգի (432 միլիոն չափահաս եւ 34 միլիոն փոքրիկ) ունի լսողութեան կորուստ: Մինչեւ 15 տարեկան փոքրիկներու լսողութեան կորուստի պարագաներուն 60%-ին պատճառներէն են. Վարակները` կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ, մենինժիթ, միջին ականջի քրոնիկ բորբոքում (31%), Սաղմի ասֆիքսիա ծնունդ, կանխահասութիւն, ցած կշիռք, դեղնուկ, ծննդաբերական բարդութիւններ (17%), Լսողութեան գործողութեան վրայ…