ԱՐԴԵՕ՞Ք ՄԱՐԴԻԿ «ԿԱՊՈՒԱԾ ԵՆ» ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՆ, ԵՒ ԵԹԷ` ԱՅՈ՛, ԱՊԱ ԻՆՉՈ՞Ւ

Աղբիւր` Medical News Today Պատրաստեց` ՔՐԻՍՏ ԽՐՈՅԵԱՆ Ատելութիւնը բացասական ուժեղ յոյզ մըն է, բայց` բառ մը, զոր դիւրին է ըսել: Օրինակ, մեզմէ շատերը կը դաւանին, որ իրենք կ՛ատեն հասարակական այս կամ այն գործիչը, օրինակ` քաղաքական գործիչները: Բայց այս օրերուն մէկը կրնայ միայն թերթել ընկերային ցանցերը` այլոց դիմաց ատելութեան յայտարարութիւններ գտնելու համար: Այսպիսով, ուրեմն, արդեօ՞ք մարդիկ…