ԳԱՒԱԹՈՒՄ (ՇԻՇԷ ՔԱՇԵԼ)

Նանոր Գոչունեան-Թաշճեան Գաւաթումը ամէնուն ծանօթ շիշէն է, անգլերէնով՝ «Cupping therapy»: Մարդիկ հազարաւոր տարիներ օգտագործած են այս մեթոտը, մարմինի տարբեր մասերու՝ մէջքի, գլխու, վիզի ցաւերը մեղմելու կամ թեթեւցնելու նպատակով: Գաւաթային բուժումը օգտակար ձեւ մըն է, սակայն պէտք է գիտնալ հիմնական բոլոր կարեւոր կէտերը, գաւաթը ճիշդ տեղը զարնելու համար: Գաւաթային բուժման նպատակն է արեան շրջանառութւինը աշխուժացնել. ներծծող…