ԱՄԱՌ Է. ՉՄՈՌՆԱՆՔ ԿԱՐԳ ՄԸ ԹԵԼԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ՏՈՔԹ. ԷՏԻ ՐԱԳՈՒՊԵԱՆ Առողջութիւնը մեծապէս կախեալ է մեր ապրելակերպէն եւ մեր ուտելիքներէն: Ծինային տուեալները աննշան դեր կը խաղան, երբ ընտանեկան պատմութեան մէջ ժառանգական լուրջ հիւանդութեան  պարագայ չկայ: Ուստի, հակառակ Լիբանանի մէջ մեր դիմաց ցցուած տնտեսական բոլոր խնդիրներուն, ի՞նչ կրնանք ընել աւելորդ հիւանդութիւններէ խուսափելու համար: Ինչ կը վերաբերի ապրելակերպին, ապա թելադրելի է օրական քալել: Գլխարկը կամ…