ՈՒՏԵԼԻՔԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

  ՏՈՔԹ. ԷՏԻ ՐԱԳՈՒՊԵԱՆ Տարբեր տեսակի ուտելիքներ դարերու ընթացքին մեծ տառապանք պատճառած են շատերու: Ոմանց տառապանքը հետեւանք է այն միջավայրին, ուր մարդիկ ապրած են, մինչդեռ այլոց՝ զուտ ժառանգական: Ուտելիքի հետեւանքով յառաջացած երեք հիմնական հիւանդութիւններն են` ալերժին, ինքնաախտամերժութիւնը («autoimmunity») եւ անհանդուրժողականութիւնը («intolerance»). Ալերժի. ուտելիքի ալերժին վտանգաւոր երեւոյթ մըն է, որովհետեւ երբ շարժի, մահը երկվայրկեաններու հարց կը…