ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ (ՀԱՅ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՖՈՆՏ)

ԱՖՀԻԼ  իրար օգնութեան սնտուկը ինչպէս ամէն տարի , այս տարի եւս 2016-2017 կրթական տարեշրջանին համար իր տարեկան հասոյթէն բաժին մը պիտի յատկացնէ հայ համալսարանականներու : Դիմումնագիրները կրնաք ստանալ ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակէն կամ ուղղակի ԱՖՀԻԼ-ի կայքէն  www.afhil.com  university fund application. Մինչեւ 25 Հոկտեմբեր 2016 պէտք է դիմումնագիրները իրենց ամբողջական թղթածրարով ներկայացուին ԱՖՀԻԼ : Առաջին տարուան ուսանողները կրնան…

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ (ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՖՈՆՏ)

ԱՖՀԻԼ իրարօգնութեան սնտուկը 2016-2017 տարեշրջանին համար պիտի շարունակէ իր աշակերտական կրթանպաստը : Եկրորդականի աշակերտներու համար կրթանպաստի դիմումնագիրները 13  Սեպտեմբեր 2016-էն սկսեալ կրնաք ստանալ ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակէն , ‹‹Արին›› շէնք , 3-րդ յարկ : Յաջորդական երկու տարիներ օգտուողները չեն կրնար դիմել: Հայկական բոլոր վարժարաններու երկրորդական     աշակերտներուն համար յատկացուած է այս ֆոնտը : Յաւելեալ մանրամասութիւններու համար հեռաձայնել Աֆհիլ-ի…