• ԱՆՈՒՆ
  ՄԱԿԱՆՈՒՆ
  ՀԱՍՑԷ
  ՀԵՌԱՁԱՅՆԻ ԹԻՒ
  Բջիջային
  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
 • Ա

 • Աշքարեան
  Օհաննէս
  Պուրճ Համուտ, Հարպոյեան Բնակատեղի
  01/258127
  03/709758
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Ահարոնեան
  Նոէլ
  Պուրճ Համուտ
  01/241012
  03/774091
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Այնթապլեան
  Խաժակ
  Այնճար, Մայր Պողոտայ
  08/621740
  03/918740
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Անանեան
  Ասատուր-Արա
  Էշրէֆիէ
  01/582647
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Արթին
  Սիմոն
  Ժտէյտի Սէնթրըլ Թաուր
  01/871200
  03/865408
  Վերականգնողական Սթոմաթոլոկ եւ Գեղեցկագիտական
 • Աստուրեան
  Պօղոս
  Պուրճ Համուտ, Արմենիա Փողոց, Սարդարապատ Շէնք
  01/266855
  03/268855
  Իմբլանթոլոկ եւ Սերամիք
 • Ասիլեան
  Վիգէն
  Հանքաշ փողոց, Մուսթաֆա Մունեժժըտ Շէնք, գետնայարկ
  01/873792
  03/090727
  Ճենըրըլ Փրէքթիշընըր
 • Աւագեան
  Միսաք-Հրայր
  Զալքա, Սիթէ Մուսա
  01/897591
  03/897591
  Ժեներալիսթ
 • Աւետիքեան
  Մարտիկ
  Պուրճ Համուտ, Սէն Ժոզէֆ Եկեղեցւոյ Փողոց
  01/268833
  03/581358
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Գ

 • Գալուստեան
  Հրանդ
  Էշրէֆիէ, Ժիթաուի, Շտիտ Շէնք
  01/449106
  03/399297
  Էնտոտոնթիսթ
 • Գալուստեան
  Մարք-Գրիգոր
  Էշրէֆիէ, Ժիթաուի, Ժիթաուի Հիւանդանոցին Կից
  03/261265
  Էնտոտոնթիսթ
 • Գալուստեան
  Ստեփան
  Արմենազի Փողոց, Սաապ եւ Սննօ Շէնք
  01/374221
  03/560771
  Ճենըրըլ Փրէքթիշընըր
 • Գանթարճեան
  Հաբէթ
  Նահր Էլ Մոթ, Րումիէ Մայրուղի, Տէտէեան Սէնթըր
  01/872100
  03/207130
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Գարայակոբեան
  Վահան
  Տորա, Հատիսսա Սէնթըր
  01/262161
  03/500160
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն եւ Իմբլանթոլոճի
 • Գասապեան
  Ժան-Օհաննէս
  Էշրէֆիէ, Սէն Միշէլ Փողոց, Ալ Աշքար Շէնք
  01/580044
  03/622788
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Գասարճեան
  Իզապէլ- Քրիսթին
  Անթիլիաս, Քաղաքապետութեան Հրապարակ, Սէնթ Էլի Շէնք
  04/419872
  03/381368
 • Գէորգեան
  Պերթա
  Այնճար, Մայր Պողոտայ, Սէնթըր Եաննի
  03/661315
 • Գէորգեան
  Մկրտիչ
  Պուրճ Համուտ, Սէնթ Րիթա Փողոց, Ապտ Էլ Նուր Շէնք
  01/253627
  03/207153
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Գիրէճեան
  Ժան-Փօլ
  Պուրճ Համուտ, Գարին Շէնք
  01/248966
  71/145512
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Գրիգորեան
  Յակոբ
  Րաս Պէյրութ, Քարաքոլ Տուրուզ Փողոց, Թատմոր Շէնք
  01/378660
  03/770505
 • Ե

 • Եագուպեան
  Աւետիս
  Պուրճ Համուտ, Արաքս Փողոց, Աքիլ Շամի Շէնք
  01/248146
  03/367530
  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
 • Եղիայեան
  Իշխան-Խորէն
  Անթիլիաս, Նաքքաշ Մայր Պողոտայ, Դեղարան Պրէյտէ Շէնք, Առաջին Յարկ
  04/410466
  03/767077
  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
 • Եղիայեան
  Րոզիթա
  Անթիլիաս, Կաթողիկոսարանի Փողոց, Թաշճեան Շէնք
  04/411396
  03/181511
  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ
 • Զ

 • Զաքարեան
  Աւետիս
  Պուրճ Համուտ, Խուրի Արիս Փողոց
  03/584133
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Թ

 • Թապուրեան
  Էլտա
  Համրա, Քլեմանսօ, Թապուրեան Շէնք
  01/364360
  03/384360
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Թապուրեան
  Ժէրար
  Համրա, Մեքսիք Փողոց, Թապուրեան Շէնք
  01/364360
  03/661040
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Թապուրեան
  Ժէրար Ճունիըր
  Համրա, Մեքսիք Փողոց, Թապուրեան Շէնք
  01/348444
  03/085885
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Թաշճեան
  Սահակ
  Ժտէյտըթ Էլ Մեթն, Հըքմէ Փողոց, Պամպուք Սէնթըր
  01/876135
  03/644135
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Թասլաքեան
  Օհաննէս
  Պուրճ Համուտ, Քաղաքապետարանի Փողոց, Արին Շէնք
  01/268844
  03/687172
  Ատամնաբուժական Վիրաբուժ
 • Թասլաքեան
  Փանոս
  Այնճար, Արարատ Փողոց
  08/622607
  03/480272
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Թոմասեան
  Ժենեւիեւ
  Ժէլ Էլ Տիպ, Սէնթըր Մալլահ Եամմին, Նէշընըլ Պանքի Շէնք
  01/437507
  03/268044
  Փետոտոնթիսթ
 • Թորգոմեան
  Արա
  Էշրէֆիէ, Ժիթաուի, Թորգոմեան Շէնք
  01/563750
  03/680987
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Թորոսեան
  Վիքթորիա
  Անթիլիաս
  03/388379
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Ժ

 • Ժամկոչեան
  Մարտիրոս
  Պուրճ Համուտ, Քաղաքապետութեան Փողոց, Փարքինկ Սէնթըր
  01/257814
  03/325249
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Ժամկոչեան
  Վազգէն
  Րըմէյլ, Ասսատ Րըսթոմ Փողոց, Ժամկոչեան Շէնք
  01/561215
  03/749711
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Ժանպաթեան
  Մովսէս
  Համրա, Մայրուղի, Էսթրալ Սէնթըր
  01/345669
  03/218812
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Լ

 • Լոզոյեան
  Յակոբ
  Պուրճ Համուտ, Ասսաֆ Խուրի, Փողոց թիւ 7
  01/262894
  03/883606
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Խ

 • Խաչերեսեան
  Րաֆֆի-Գէորգ
  Զալքա, Ապու Ժաուտի Փողոց, Տիւ Օլիվիէ Շէնք
  01/900615
  03/653588
  Օնտոտոնթիսթ
 • Հ

 • Հատէչեան
  Թամար
  Էշրէֆիէ, Պիժժանի Շէնք, Սէն Մարքի Դիմաց
 • Համալեան
  Թշխուհի
  Սին Էլ Ֆիլ, Շարլ Հլու Փողոց, Տելթա Սէնթըր
  03/212321
  Փրոսթոտոնթիսթ
 • Ղ

 • Ղուկասեան
  Սարօ
  Նիւ Ժտէյտի, Սփէյս 2 Սէնթըր
  03/360996
  Օրթոտոնթիսթ
 • Ճ

 • Ճինպաշեան
  Ռազմիկ
  Զալքա, Գանժ Փողոց, Հարպոյեան Շէնք
  01/873360
  03/336964
  Գեղեցկագիտական Ատամնաբուժութիւն
 • Ճանսըզեան
  Շահէ
  Հորշ Թապըթ, Քասր Նուրա, Հատիտեան Շէնք
  03/797850
  Օրթոտոնթիսթ
 • Ճապրայեան
  Սերժ-Ժագ
  Զալքա, Զէյնուն Փողոց, Պայտաա Շէնք
  04/724014
  03/608811
  Իմփլանթոլոճիսթ եւ Գեղեցկագիտական
 • Մ

 • Մանճեան
  Սեպուհ
  Պուրճ Համուտ, Արաքս Փողոց, Տեքրոպ Շէնք
  01/262442
  03/325917
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ եւ Գեղեցկագիտական
 • Մանուկեան
  Պերճ
  Պուրճ Համուտ, Արագած, Պապիկեան Շէնք
  01/248477
  03/376910
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Մարգարեան
  Գէորգ
  Պուրճ Համուտ
  01/261626
  03/773002
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Յ

 • Յովնանեան
  Սեպուհ
  Համրա, Ապտ Էլ Աալ Փողոց
  01/342453
  03/665101
 • Ն

 • Նաճարեան
  Արտեմ
  Տըքուանէ, Նաթաա Փողոց, Սուքքարիէ Սէնթըր
  01/497740
  03/720959
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Նալպանտեան
  Րաֆֆի
  Թրիփոլի
  06/601013
 • Նալչայեան
  Լեւոն
  Էշրէֆիէ
  01/614441
  03/777612
  Փրոսթոտոնթիսթ
 • Նազարէթեան
  Յակոբ
  Էշրէֆիէ, Խալիլ Պատաուի, Նազարէթեան Շէնք
  01/562633
  03/659327
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն (Փրոթեզ)
 • Նէնէճեան
  Յարութիւն
  Էշրէֆիէ, Ղորօ Փողոց, Աքքաուի, Նէնէճեան Շէնք
  01/444226
  03/349419
  Իմփլանթոլոճի եւ Պոն Կրաֆթ
 • Նիկոլեան
  Մարտիրոս
  Էշրէֆիէ, Զահրաթ Էհսան Փողոց, Ապու Րզըք Շէնք
  03/625331
 • Շ

 • Շխըրտըմեան
  Նելսոն
  Պուրճ Համուտ, Արմենիա Շէնք
  01/244454
  03/574623
 • Չ

 • Չաքմաքեան
  Աւետիս
  Պուրճ Համուտ, Քաղաքապետութեան Փողոց, Աբրահամեան Շէնք
  01/249948
  03/256441
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Չաքմաքեան
  Նազարէթ
  Պուրճ Համուտ, Արմենիա Փողոց, Սարդարապատ Շէնք
  01/257750
  03/622718
  Սթոմաթոլոկ
 • Չափարեան
  Յակոբ
  Պուրճ Համուտ, Սէնթրալ Շէնք
  03/633883
 • Չիլինկիրեան
  Վիգէն
  Սէսսին, Ատիպ Իսհաք Փողոց, Եազպէք Շէնք
  01/201906
  03/640316
 • Չուխատարեան
  Րիթա
  Աժալթուն, Շարպինի Փողոց, Թուֆիք Հարունի Շէնք
  09/233555
  03/945166
  Փրոսթոտոնթիսփ
 • Չուլճեան
  Րաֆֆի
  Զալքա, Նեժիպ Խուրի Շէնք, Շաթօ Թրիանոյի Մօտ
  04/722543
  03/888123
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Պ

 • Պալագեան
  Մարք
  03/306836
  Օրթոտոնթիսթ
 • Պասմաճեան
  ժերար
  70/868587
  Օրթոտոնթիսթ
 • Պարտագճեան
  Րաֆֆի
  Տորա, Արմենիա Փողոց
  01/264798
  03/522000
  Ատամնաբուժական Վիրաբուժ եւ Ճենըրըլ Փրէքթիշընըր
 • Պետիկեան
  Սարգիս
  Պուրճ Համուտ
  01/248246
  03/965578
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն + Վիրաբուժութիւն
 • Պօղոսեան
  Սողոմոն
  Պուրճ Համուտ
  01/261890
  03/253041
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Պոյաճեան
  Գարմէն
  Անթիլիաս, Սէնթ Էլի Եկեղեցւոյ Մօտ
  03/839727
  Իմփլանթոլոկ
 • Պոյաճեան
  Ժագ
  Քորնէթ Շըհուան
  04/925885
  Բերիոտոնթոլոճիսթ
 • Պոյաճեան
  Սողոմոն
  Պուրճ Համուտ, Ասսաֆ Խուրի Փողոց, Հարպոյեան Սէնթըր
  01/251365
  03/824973
 • Պոյաճեան
  Վարուժան
  Պուրճ Համուտ, Արաքս Փողոց
  01/257113
  03/335347
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Ս

 • Սաաթճեան
  Րաֆֆի
  Ճիւնի, Քաղաքապետարանին Դիմաց, Էրնէսթ Պատաուի Սէնթըր
  09/933250
  03/325324
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Սաթամեան
  Էլսա
  Էշրէֆիէ, Ժիթաուի, Մար Լուիս Փողոց, Օմեկա Շէնք
  03/656507
 • Սէմէրճեան
  Շանթ-Քլոտ
  Պիքֆայա, Մայր Պողոտայ, Միշէլ Մասուտ Շէնք
  04/983559
  03/217775
 • Սիմոնեան
  Սիմոն
  Պուրճ Համուտ, Արաքս Փողոց, Մկրտիչեան Շէնք
  01/266906
  03/387823
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Վ

 • Վարժապետեան
  Սարին
  Սին Էլ Ֆիլ Մայրուղի, Նարիման Շալուհի Սէնթըր
  03/711477
  Օնտոտոնթիսթ
 • Տ

 • Տագէսեան
  Աւետիս
  Պուրճ Համուտ, Արաքս Փողոց, Սէնթըր Ալիշան
  01/261667
  03/221970
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Տէմիրճեան
  Սոնա
  Մար Մըխայէլ, Նահր Փողոց
  01/445832
  03/406149
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Տէր Մեսրոպեան
  Միրիամ
  Հորշ Թապըթ, Ֆորեսթ 965 Շէնք
  01/481411
  03/485700
 • Տէր Մեսրոպեան
  Սարգիս
  Պուրճ Համուտ, Քաղաքապետութեան Փողոց, Փիլիպոսեան Շէնք
  01/261198
  03/274195
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն
 • Տեւլէթեան
  Գարին
  Րաուտա, Սէնթ Էլի Սէնթըրշ Պլոք 3
  01/688396
  03/439482
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Տիշոյան
  Րոպէր
  Մարաշ փողոց, Գարին 1
  01/248966
  76/635392
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ եւ Իմփլանթոլոճիսթ
 • Փ

 • Փաշապէզեան
  Միհրան
  Պուրճ Համուտ, Արմենիա Փողոց
  01/249793
  03/210051
  Իմփլանթոլոճի եւ Վիրաբուժ
 • Փաշապէզեան
  Վահէ
  Պուրճ Համուտ, Մարաշ Փողոց, Սէնթըր Ալիշան
  01/267322
  03/341361
 • Փարթամեան
  Շահէ
  Սանայէհ, Ալամ Էլ Տին Փողոց, Ֆուատ Լապպան Շէնք
  01/737552
  03/737588
  Վիրաբուժ-Ատամնաբուժ
 • Փարթիեան
  Արթիւր-Հրայր
  Զալքա Մայրուղի, Գույումճի Սէնթըր
  01/870795
  03/770795
 • Ք

 • Քէշիշեան
  Գէորգ
  Սէտ Էլ Պաուշրիէ, Հանքաշ Փողոց, Պիպլոս Շէնք
  03/308119
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն եւ Վիրաբուժութիւն
 • Քէշիշեան
  Գարեգին
  Պէյրութ
  08/622002
  03/661315
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն եւ Վիրաբուժութիւն
 • Քէչէճեան
  Մեղեդի
  Ժէլ Էլ Տիպ
  03/186716
  Ընդհանուր Ատամնաբուժութիւն