ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՖՀԻԼ իրար օգնութեան սնտուկը ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս 2019-2020 կրթական տարեշրջանին համար, իր տարեկան հասոյթէն բաժին մը պիտի յատկացնէ հայ համալսարանականներու: Դիմումնագիրները պիտի ամբողջացուին ուղղակի ԱՖՀԻԼ-ի կայքէն www.afhil.com university fund application. Մինչեւ 1 Նոյեմբեր 2019 պէտք է դիմումնագիրները իրենց ամբողջական թղթածրարով ներկայացուած ըլլան: Առաջին տարուան ուսանողները կրնան դիմել: Ֆոնտէն յաջորդական երկու տարիներ օգտուողները…